Stödkris

STÖDKRIS är en ideell förening som arbetar med att på olika sätt söka medel som ska fördelas genom RIKSKRIS för att KRIS som är en rikstäckande organisation ska kunna stödja och hjälpa människor som lever eller har levt ett liv i missbruk, kriminalitet och utanförskap.

KRIS är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället, genom att bland annat möta upp de som friges efter ett fängelsestraff. För att bli fullvärdig medlem i KRIS krävs att man ställer upp på fyra deviser: Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

652 002

Insamlat under 2017 (KR)

11 175

BG: 900-55 39
PG: 90 05 53-9
Besöksadress:Långholmsgatan 30, 117 33 Stockholm