Svenska Celiakiförbundet

Svenska Celiakiförbundet är intresseorganisationen för alla som har sjukdomen celiaki (så kallad glutenintolerans).Förbundet företräder även laktosintoleranta, samt de som inte tål mjölk – eller sojaprotein.

Svenska Celiakiförbundet har omkring 24 000 medlemmar i ca 30 läns- och lokalföreningar över hela landet. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag. Svenska Celiakiförbundet grundades 1975 av föräldrar vars barn fått diagnosen celiaki.

Vår forskningsfond främjar svensk celiakiforskning.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

148 104

Insamlat under 2021 (KR)

329 442

Insamlat under 2020 (KR)

201 015

BG: 900-2460
PG: 900246-0
Besöksadress: Blekingegatan 28
Postadress:118 56 Stockholm

Flera medlemmar