Svenska Hästars Värn

Föreningens syfte är att utöva räddningsverksamhet för hästar som har utsatts för missförhållanden, vanvård eller på annat sätt är i en situation där åtgärder krävs av etiska och/eller djurskyddsskäl. Föreningen skall även verka för god hästhållning och att värna om hästars rätt till vatten, foder, omvårdnad och stimulans och att i övrigt få leva på ett sätt som är naturligt för arten.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

792 661

Insamlat under 2020 (KR)

298 290

Insamlat under 2019 (KR)

290 882

Insamlat under 2018 (KR)

305 533

Insamlat under 2017 (KR)

978 824

Insamlat under 2016 (KR)

638 000

Insamlat under 2015 (KR)

985 277

BG: 900-4417
PG: 900441-7
Postadress: c/o c/o Pia Lennholm Villberga Enhälja 4, 749 51 Grillby