Svenska Hästars Värn

Föreningens syfte är att utöva räddningsverksamhet för hästar som har utsatts för missförhållanden, vanvård eller på annat sätt är i en situation där åtgärder krävs av etiska och/eller djurskyddsskäl. Föreningen skall även verka för god hästhållning och att värna om hästars rätt till vatten, foder, omvårdnad och stimulans och att i övrigt få leva på ett sätt som är naturligt för arten.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

1 841 904

Insamlat under 2021 (KR)

792 661

Insamlat under 2020 (KR)

298 290

BG: 900-4417
PG: 900441-7
Postadress: c/o c/o Pia Lennholm Villberga Enhälja 4, 749 51 Grillby