Sveriges Lions Hjälpfond

Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Lions har 1,35 miljoner medlemmar i världen varav 12 000 medlemmar i 270 klubbar i Sverige, i 207 länder och geografiska områden.

Det finns inga gränser för Lions

Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt. Andra exempel på hjälpinsatser är att Lions stödjer cancerforskningen i Sverige, barndiabetesforskningen i Sverige och har hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa.

En styrka hos Lions är lionmedlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/ort. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionmedlemmar att påverka inriktningen på hjälparbetet. Många lionklubbar arbetar för att höja livskvalitén för barn och ungdomar.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år. Alla insamlade medel går netto efter avdrag för insamlingskostnader oavkortat till ändamålet. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och Svensk Insamlingskontroll genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

Du kan hjälpa Lions på två sätt

  • stöd våra lokala klubbars aktiviteter och insamlingar där nettot alltid går oavkortat till hjälpverksamheten
  • ge en gåva till vår Insamlingsstiftelse Sveriges Lions Hjälpfond och dess 90-konto, plusgiro 90 19 48 – 0

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

523 105

Insamlat under 2017 (KR)

605 761

Insamlat under 2016 (KR)

745 000

Insamlat under 2015 (KR)

271 581

Insamlat under 2014 (KR)

258 616

Insamlat under 2013 (KR)

780 000

BG: 901-9480
PG: 90 1948-0
Lions Clubs Sweden MD101, Geijersvägen 24, 112 44 Stockholm

Flera medlemmar