Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund – Sportfiskarna

Sportfiskarna är en ideell medlemsorganisation som sedan 1918 arbetar för att det skall finnas livskraftiga fiskbestånd i friska vatten. Det gör vi genom att sätta fiskevården i centrum för all verksamhet.

Vi genomför praktisk vatten- och fiskevård i fält. Vi använder kraften från våra 400 medlemsföreningar och drygt 50 000 medlemmar för att föra fiskens och sportfiskarnas talan i maktens korridorer. Vi står för merparten av informationen och utbildningen kring fiske- och vattenvård i Sverige, och vi tar varje år ut tiotusentals barn och unga på fiskeaktiviteter där de även ges kunskaper inom ekologi, fiskevård och allemansrätt.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

4 995 383

Insamlat under 2021 (KR)

4 096 949

Insamlat under 2020 (KR)

514 960

BG: 900-3708
PG: 900370-8
Besöksadress: Svartviksslingan 28
Postadress: 167 39 Bromma