Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund – Sportfiskarna

Sportfiskarna är en ideell medlemsorganisation som sedan 1918 arbetar för att det skall finnas livskraftiga fiskbestånd i friska vatten. Det gör vi genom att sätta fiskevården i centrum för all verksamhet.

Vi genomför praktisk vatten- och fiskevård i fält. Vi använder kraften från våra 400 medlemsföreningar och drygt 50 000 medlemmar för att föra fiskens och sportfiskarnas talan i maktens korridorer. Vi står för merparten av informationen och utbildningen kring fiske- och vattenvård i Sverige, och vi tar varje år ut tiotusentals barn och unga på fiskeaktiviteter där de även ges kunskaper inom ekologi, fiskevård och allemansrätt.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

4 096 949

Insamlat under 2020 (KR)

514 960

Insamlat under 2019 (KR)

251 322

Insamlat under 2018 (KR)

1 261 804

Insamlat under 2017 (KR)

107 230

Insamlat under 2016 (KR)

1 100 000

Insamlat under 2015 (KR)

208 591

Insamlat under 2014 (KR)

69 819

Insamlat under 2013 (KR)

87 621

BG: 900-3708
PG: 900370-8
Besöksadress: Svartviksslingan 28
Postadress: 167 39 Bromma

Flera medlemmar