Vaccine Forward

Vaccine Forward är en insamlingsorganisation för inköp och distribution av Covid-19 vaccin till världens 92 fattigaste ekonomier till förmån för Globala Vaccinalliansen (GAVI).

Vaccine Forward är sedan februari 2021 associerad (instegs)medlem i Giva Sverige.

802534-1341
BG: 5625-1721
Swish: 1236463509