Westpride

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQ-personer och lyfter upp normkritik och HBTQ-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna och riktar sig i första hand till HBTQ-personer i Göteborg och Västra Götaland, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt.

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor genom samtal, reflektion och utbildning för att uppnå kunskapsfördjupning, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat och motverka fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartner är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt.
Förutom att arrangera en årlig festival arbetar West Pride året runt med att utbilda företag
och organisationer i mångfalds- och hbtq-frågor. West Pride utbildar även lärare och elever.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

1 400 000

Östra Larmgatan 16, 411 07 Göteborg
BG: 900-6826
PG: 90 06 82-6
802442-0641

Flera medlemmar