2017 års insamlingsstatistik har presenterats

Den aktuella statistiken för insamlade medel till FRIIs medlemsorganisationer presenterades den 30 maj vid ett ”Siffermingel”  Stockholm.
Siffrorna visar bland annat att gåvorna från allmänheten till ideella organisationer har ökat med 444 miljoner kronor under det senaste året.
Samtidigt har tre av tio svenskar störst förtroende för ideella organisationer när det gäller socialt ansvarstagande, enligt en Novus-undersökning från april månad. Detta är en uppgång med hela åtta procentenheter jämfört med 2016.

Ladda ner rapporten om 2017 års insamlingsstatistik här

-En av de absolut viktigaste förutsättningarna för att människor ska skänka pengar är att man känner förtroende för verksamheten och att man kan lita på att pengarna har effekt, kommenterar Charlotte Rydh, generalsekreterare på FRII, dessa siffror.
Intäkterna till FRII:s medlemsorganisationer ökade 2017 totalt med 5,0 procent till 8,7 miljarder kronor jämfört med föregående år. Och det är privatpersoners gåvor som står för den absolut största ökningen.
Man kan också utläsa att testamentesgåvorna har ökat med 21 procent det senaste året.

Allmänheten står för 65 procent av givandet
-Det är otroligt glädjande att det är privatpersoner som ökar sitt givande och som på det sättet visar sitt förtroende för civilsamhällets aktörer, säger Charlotte Rydh.
När man räknar ihop gåvor, testamenten och minnesgåvor, står allmänheten för hela 65 procent av det totala givandet.
Övriga gåvor kommer från företag (13%), andra organisationer (12%) och Postkodlotteriet (10%).

Bredd och variation
Det är stor variation på vilka organisationer som svenskarna väljer att stödja. Bland FRII:s tio största medlemsorganisationer återfinns exempelvis Cancerfonden, Unicef Sverige, Rädda Barnen och Världsnaturfonden WWF. Också bland de mindre organisationerna som ökat sina intäkter från gåvogivare står för en mycket stor bredd av ändamål och verksamhet.
– Vi ser att människor vill stödja allt från humanitärt bistånd och insatser för miljön, till barnrättsfrågor och forskning, säger Charlotte Rydh. Detta visar på bredden av engagemang hos människor och en stark vilja att påverka samhället.

Förtroendet för civilsamhället ökar kraftigt
När Novus-undersökningen visar att förtroendet för civilsamhället har ökat med åtta procent till 29 procent, har förtroende för regeringar när det gäller socialt ansvarstagande gått ner med lika många enheter, från 34 procent till 26 procent.
Den svenska delen av företaget Edelmanns ”Trust-barometer” visar också på en kraftigt ökat förtroende för idéburna organisationer under det gångna året. Här är ökningen ändå större; Så kallade ”NGO:s” går från en förtroendenivå på 23 procent 2016 till hela 42 procent 2017. En ökning som Edelman Deportivo antar beror på att människor misstror media mer, man söker efter objektivitet, intressefrågor sprids snabbare idag och man ser ett ökat förtroende för experter inom olika områden.

Ladda ner rapporten om 2017 års insamlingsstatistik här!

Och här kan du ladda ner vår rapport om allmänhetens tillit till civilsamhället.