Biet i fokus i ny kampanj

Naturskyddsföreningens nya kampanj drar igång den här veckan. Den fokuserar på ett litet, men otroligt viktigt djur – biet.

Bin är fantastiska små insekter med en stor uppgift: de pollinerar många av våra grönsaker, fruktträd och bärbuskar.
– Var tredje tugga vi äter är beroende av bin, säger Per Bengtsson, biolog och projektledare på Naturskyddsföreningen. Men, matbrist, kemiska bekämpnings­medel och bostadsbrist hotar våra viktigaste matproducenter. En tredjedel av Sveriges vilda biarter är redan på väg att försvinna.
– Frågor om biologisk mångfald kan uppfattas som komplicerade och något som bara rör naturvetare och experter. Men så är det inte – vi är alla en del av naturen och helt beroende av den biologiska mångfalden för vår överlevnad – detta är ett hot som berör oss alla. Det vill vi visa med vår kampanj.

Det viktigaste för Naturskyddsföreningen är att berätta om ett stort problem, så att det blir enkelt att förstå.
Kampanjen tar hjälp av en av Sveriges minsta röster: biet. Biet blir symbolen för den stora utmaningen vi har när naturen trängs undan och den biologiska mångfalden hotas.
I kampanjen låter man biet själv komma till tals och visa hur det goda livet inte är möjligt utan den lilla insekten. Kampanjen kretsar främst kring de matprodukter som kommer försvinna om bina försvinner.
Naturskyddsföreningen vill visa hur otroligt viktiga bina är för vår matproduktion – idag och i framtiden.

Ett annat viktigt budskap i kampanjen är att visa att det inte försent – tillsammans kan vi ställa om till ett samhälle som gynnar bina och andra hotade arter. Naturskyddsföreningen visar därför både vad den enskilde individen kan göra för att bidra, men också vilka krav som ställs på politiker och företag.

– Vi vill visa att det går att göra stor skillnad för att rädda bina, säger Per Bengtsson. Det kan handla om någonting så enkelt som att skapa en blomsteräng, bygga ett vildbi-hotell eller skänka 200 kr till Naturskyddsföreningen. Tillsammans blir vi världens bi-vänligaste land.