Civilsamhället kliver fram på digitaliseringsområdet

Idag lanserar Nystas team för AI och digitalisering sin slutrapport, och ger fem förslag till insatser som politiker, beslutsfattare och ledande aktörer behöver göra för att den digitala utvecklingen ska komma alla människor till gagn och bidra till ett rättvist samhälle.

– Morgondagens samhälle måste förbli demokratiskt, jämlikt och hållbart. Det är vår sak att se till att det blir så. Ny teknik, kunskap och samarbeten kan förbättra livsvillkoren för människor, särskilt barn, genom att samhällets sätt att vara ett samhälle nu utvecklas, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen och den som har lett teamets arbete.

Sverige står inför stora utmaningar. Underfinansiering av välfärden och bristande kompetensförsörjning är några – detta i ett land där klyftorna blir djupare och många människor hamnar utanför. Nystas team som står bakom rapporten menar att AI och digitalisering kan bli verktyg som bidrar med lösningar på flera av dessa stora utmaningar. Det civila samhällets roll kan bli att aktivt designa digitala lösningar för de som är mest marginaliserade; människor som varken stat eller näringsliv når idag, menar teamet.

AI och digitalisering kan bidra till ett starkare samhälle
Utgångspunkten för teamets arbete har varit en vision: en digital framtid där alla människor kan få mer, bli mer och göra mer – oavsett hur de börjar sina liv.

– Det förväntade från det civila samhället är kanske att vi ska ha synpunkter på lagstiftning och sätta frågor om integritet i centrum. Det är givetvis viktigt, men politiken har redan den frågan högt på dagordningen. Vi har velat titta på frågan ur ett annat perspektiv: hur kan vi bygga ett starkare samhälle för alla, och hur kan AI och digitalisering bidra till det?, säger Helena Thybell.

Förslagen i rapporten handlar bland annat om internationella konventioner om mänskliga rättigheter och användningen av data, om vikten av att inkludera det civila samhället i en nationell infrastruktur och att använda data till att främja individers livskvalité och välbefinnande för ett jämlikt samhälle.

– Vi ser en potential som civilsamhället kan bidra med när det gäller tilliten till att dela data. Civilsamhället vill varken kommersialisera eller övervaka dig genom data. Vi tror att civilsamhället kan bygga tillit och därmed bidra med sådant som staten har svårare att göra, säger Helena Thybell.

Civilsamhället vill varken kommersialisera eller övervaka dig genom data. Vi tror att civilsamhället kan bygga tillit och därmed bidra med sådant som staten har svårare att göra.

35 tips till civilsamhällets organisationer
Rapporten listar även 35 rekommendationer och tips till civilsamhället för att lyckas med att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och påbörja en social innovationsresa. Det handlar om vad som behöver finnas på plats för att genomföra utvecklingen på ett hållbart och etiskt sätt samt vad som krävs för att möjliggöra användning av hållbara och tillförlitliga AI-verktyg.

Nystas team för AI och digitalisering har bestått av Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen, Kjell- Olof Nilsson på Opiqo, Ola Mattsson på Rädda Barnen, Charlotte Rydh på Giva Sverige, Heidi Jern på Google, Mikael Ljungblom på AI Sweden, Kye Andersson på AI Sweden och Louise Callenberg på PublicInsights.

Ladda ner rapporten här


Om Nysta
Nysta är ett samverkansprojekt som har som mål att bidra till ett nytt samhällskontrakt för ett Sverige post-corona ­– med tydligare och bättre förutsättningar för civilsamhället. Vi vill ta fram förslag till en ny politik där civilsamhället utgör en starkare röst och aktör i samhället. Läs mer på nysta.nu.