Effekten allt viktigare för yngre

Det blir allt viktigare för givarna att organisationer kan visa att deras arbete har effekt. Om man ska få givarnas förtroende behöver de ideella organisationerna visa vilken effekt deras verksamhet har för ändamålen och vad de gör för nytta. Detta visar FRII:s senaste rapport om allmänhetens inställning till ideella organisationer.

Läs artikeln om FRIIs undersökning om allmänhetens inställning till insamlingsorganisationer i senaste numret av Patos.