FRII byter namn till Giva Sverige

Efter godkännande på årsmötet som var tidigare idag står namnbytet nu klart – FRII byter namn till Giva Sverige med deskriptorn ”Branschorganisationen för tryggt givande”. En förändring av namnet har diskuterats under många år och styrelsen bedömde att det nu, både inför föreningens kommande 30-årsjubileum 2021 och utifrån omvärldsanalysen är rätt tillfälle att genomföra ett namnbyte. Utgångspunkten har varit att namnet bättre behöver spegla FRIIs verksamhet och eftersträvade position i civilsamhället. Arbetet påbörjas nu med att successivt införa Giva Sverige som namn och målsättningen är att vara helt klara den 1 september 2019.

Föreningens namn genom tiderna:
– De Frivilliga Hjälporganisationernas Samarbetsråd 1962 – 1991
– Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 1991 – 2019
– Giva Sverige 2019

Varumärkesöversynen och framtagande av namn och logotyper har letts av Scandinavian Design Group.