FRII på plats i Paris för EFA Skillshare

FRII var på plats i Paris den 23 november när European Fundraising Association (EFA), där FRII är medlem, träffades för att dela kunskap. Dagen innan höll EFA årsmöte och FRIIs generalsekreterare, Charlotte Rydh, valdes in i styrelsen.

Förutsättningar för insamling av gåvor i de europeiska länderna ser olika ut men det finns också mycket kunskap och lärdomar som vi kan dela med varandra. Temat för konferensen var hur vi bättre kan använda relevant forskning och data för att utveckla insamlingsarbetet i våra respektive länder. ”Best Practices in Research Serving Fundraising and Philanthropy” var den 11:e konferensen anordnad av EFA.

Foto: Denise Dawes

Barry Hoolwerf från ERNOP, ett forskarnätverk för filantropi, berättar om drivkrafter bakom givande samt vilka förutsättningar som finns på plats i länder där givandet är stort. Bland annat nämns avdragsrätt, lagstiftning och en etablerad kultur för filantropi som gynnsamma förutsättningar. Barry Hoolwerf presenterar också data för givande i hela Europa. Den statistiken och mycket mer finns att läsa här.

Foto: Denise Dawes

Laurence de Nervaux, Head of Observatoire de la Philanthropie, Fondation de France och Arthur Gautier, Executive Director, ESSEC Philanthropy Chair, ESSEC Business School delade med sig av en mycket intressant studie av givandet i Frankrike. För första gången har de samlat kunskap om allt givande i landet och lanserat en rapport under namnet ”National Panorama of Generosity”.

Foto: Denise Dawes

Roger Lawson från Storbritannien avslutade på temat ”The Donor Experience – It’s Time to Get Emotional” som tog avstamp i en studie om givarlojalitet bland åtta organisationer i Storbritannien. Utgångspunkten är att fokus på kortsiktiga mätetal och resultat leder till besvikna givare. För att engagera fler givare måste organisationer mäta den känslomässiga lojaliteten och hur den påverkar givandet långsiktigt.

Dessa och flera andra relevanta ämnen berördes under kunskapsutbytet och följdes av intressanta diskussioner om hur insamlingsorganisationer i Europa kan samarbeta än mer för att skapa bättre förutsättningar för ökad forskning och kunskap om givande och insamling.