FRIIs riktlinjer för dataskyddsförordningen är klara

Dataskyddsförordningen

Den första versionen av FRIIs riktlinjer för behandling av personuppgifter är klar. Riktlinjerna fokuserar på de delar av dataskyddsförordningen som har störst betydelse för insamlingsorganisationer utifrån de särskilda förutsättningar som gäller för insamlingsverksamhet. Riktlinjerna hittar du under Kvalitet & Styrning/Dataskyddsförordningen, klicka här.