Globala insamlingstrender – ny rapport om givande i världen

Nonprofit Tech for Good lanserar för andra gången en rapport om givandet i Europa. Rapporten visar med korta siffror och enkla illustrationer fakta om givande i förhållande till exempelvis ålder, kön, nationalitet och religion. Rapporten baseras på svar från 6 057 givare och 1 049 icke-givare från hela världen.

Ett axplock av fakta från rapporten visar till exempel att hela 54 % av givare i världen föredrar att skänka online via kreditkort och den enda generation som uppger att de överhuvudtaget vill skänka på Direktreklam är så kallade baby boomers (födda 1946-1964). Givarna uppger att de blir inspirerade till att skänka främst via sociala medier och då framförallt Facebook och Instagram men bara 18 % uppger att de skänkt via Facebook. En intressant upptäckt är att skillnader i givande mellan kön inte är så stora förutom när det kommer till att skänka minnes- och högtidsgåvor. Här ser vi att hela 35 % av kvinnorna uppger att de skänker den typen av gåvor medan bara 21 % av männen gör detsamma.

Spännande att fundera på är hur fakta om givandet i denna rapport förhåller sig till era givares faktiska beteende och hur ni kan använda den här kunskapen som underlag för ert utvecklingsarbete. Hela rapporten finns att läsa på Nonprofit tech for goods hemsida.