Kicki Aldrin om att vinna utmärkelsen Årets insamlare

Nu är nomineringsperioden för Årets insamlare i gång! Förra årets vinnare; Stockholms Stadsmission tog hem priset i kategorin Organisation för sitt strategiska finansieringsarbete med det tuffa målet att på sex månader samla in 45 miljoner kronor för att rädda mötesplatsen St Paul.

Hallå där Kicki Aldrin, insamlingsansvarig för stiftelser och major donors på Stockholms Stadsmission. Hela 45 miljoner kronor på sex månader – vad var det som gjorde att ni lyckades?
Det som jag primärt vill lyfta som en framgångsfaktor var engagemanget och det hängivna arbete som utfördes på alla nivåer i vår organisation. Tidigare ordförande, nuvarande styrelse, ledning, insamlingsansvariga, kommunikation och administration – alla bidrog på bästa sätt till att nå vårt resultat på 45 miljoner kronor.

Några andra framgångsfaktorer var att vi hade ett tydligt definierat, attraktivt, unikt och avgränsat case, att gåvan gjorde en avgörande skillnad – utan insamlade medel har vi inte kunnat genomföra ombyggnationen – och att vi hade rätt ”dörröppnare” för den tänkta målgruppen.

Hur har ni fortsatt att jobba mot stora givare efter den här framgångsrika kampanjen?
Alla givare till St Paul är sedan starten av ombyggnationen inne i ett återkopplingsprogram. Vi har kontinuerlig kontakt på olika sätt. Målet är förstås att alla ska vara informerade, engagerade och involverade under hela ombyggnationen, även när den nya verksamheten är i gång.

Vi kommer fortsatt jobba mot stora givare, hitta nya starka och attraktiva case och nu med mycket större kompetens och självförtroende i bagaget.

Vad händer med St Paul nu, och när kommer verksamheten där att vara i gång?
Ombyggnationen är i full gång sedan mars 2021. Allt går jättebra och vi ser fortsatt fram emot ingivningen kommande höst. Förhoppningsvis i början av oktober.

Vad har priset Årets insamlare betytt för er som organisation?
Det är ett härligt erkännande för alla oss som har jobbat och fortsatt jobbar med denna fantastiska insamling, och för hela Stockholms Stadsmission. Det stärker vår position och är ett kvitto på att vi satsar på verksamheter som verkligen behövs.

Text: Amelie Furborg

Nominera till Årets insamlare 2021!

Årets insamlare är Sveriges mest prestigefyllda pris för insatser inom insamling av gåvor, företagssamarbeten och givande. Det instiftades 2002 och delas ut av branschorganisationen Giva Sverige för att främja innovation och professionalism som stärker engagemang och intäkter för ideell sektor.

Nomineringsperioden för 2022 är den 17 januari – 28 februari.

Läs mer och nominera här!

Tips! Träffa Kicki Aldrin på vår nästa medlemsfrukost den 7 februari!