Insikter om barriärer till givande inleder Insamlingsforum 2023

Niklas Laninge – Inledningstalare på Insamlingsforum 2023

Beteendeförändring är kärnan i de flesta utmaningar men trots det är förståelsen för vad som påverkar viktiga beteenden låg. Just detta är temat när Niklas Laninge inleder Insamlingsforum 2023. Niklas hjälper oss att se de psykologiska drivkrafter som påverkar våra beteenden och han ger verktyg för att förstå vad som hindrar givare att engagera sig mer eller vara kvar. Inför Insamlingsforum 2023 passade vi på att ställa Niklas Laninge 3 frågor – fortsätt läsa för att lära känna årets inledningsföreläsare!

Vad gjorde dig intresserad av just beteendepsykologi?
Det är nästan lättare att svara på vad som inte gjorde mig intresserad. I grund och botten är ju nästan allt en fråga om beteenden så jag har ständigt användning för denna kunskap. Det som triggade mitt intresse till första början var när jag läste på psykologprogrammet och kom i kontakt med beteendeekonomiskt forskning. Den här typen av forskning är otroligt tillgänglig då den ofta undersöker den typen av beslut och beteenden som man själv utför och ibland våndas över. Under en akademisk utbildning som har ett stort fokus på det kliniska så var det en frisk fläkt att förkovra sig i de beteendeekonomiska fynden.

Vad skulle du säga att det viktigaste för insamlingsorganisationer att tänka på när det gäller beteendepsykologi?
När det kommer till det rent ”affärsmässiga” så skulle jag tro att en stor fråga är alltid är anskaffning av nya medlemmar och förnyelsegraden för medlemmar. Givet det ekonomiska läget så funderar jag på om vissa medlemmar börjat skära ner på givandet som en av många strategier för att möta skenande levnadskostnader. Jag har exempelvis observerat samma sak när det gäller sparande så frågan är om även givandet få stå tillbaka för de mer direkta och personliga kostnader. Oavsett konjunktur så vinner alla organisationer på att förstå sina utmaningar som en uppsättning beteenden och att lära sig förstå målgruppens upplevelse i just termer av beteenden och vilka barriärer som hindrar dem från att utföra dessa. Även givarorganisationer har mycket att vinna på en sådan förståelse.

Vad kan man förväntas lära sig under din föreläsning på Insamlingsforum 2023?
Delvis en snabbkurs i vad psykologer som jag gör och vad fältet beteendeinsikter innebär. Därefter vill jag bli väldigt konkret och förse deltagarna med en gedigen modell för att göra just den typ av målgruppsanalyser jag nämner ovan. Slutligen hoppas jag kunna ta alla igenom ett par inspirerande case som gör det här med storskalig beteendeförändring konkret och inspirerande.

Psst! Har du ännu inte bokat din plats på Insamlingsforum – säkra din plats här

Om Niklas: 
Niklas Laninge är psykolog och VD för Nordic Behaviour Group AB. Sedan 2010 har han hjälpt organisationer förändra beteenden m h a beteendeinsikter, nudging och beteendedesign. Han har författat tre böcker på temat och hjälper idag privata och offentliga organisationer. Niklas inleder Insamlingsforum 2023.