Mera FRII i Almedalen

Giva Sverige rollup. Foto: Malin Ekelund

Förutom att vi håller en egen Frukost med FRII i Almedalen, ”Är civilsamhället redo för generation Z?” medverkar FRII vid ytterligare två seminarier.

Generalsekreterare Charlotte Rydh är en av paneldeltagarna vid PwCs seminarium
”Är det rimligt att ställa krav på ideella organisationer eller räcker det att de gör bra saker?”
Onsdag 4 juli 14:30
Hästgatan 9, PwCs lokaler
Till eventet

Malin Ekelund medverkar i seminariet ”Från lajkare till givare – kommunikation som engagerar och konverterar” arrangerat av Läkarmissionen och Plan International Sverige.
Torsdag 5 juli 08:00
Donnersgatan 6, Sidas torg Sverige i Världen
Till eventet

Välkomna!