Stabilt förtroende för ideella organisationer visar ny rapport

Den 11 mars släpps rapporten ”Tillit och fördom 2019 – om allmänhetens inställning till ideella organisationer och givande” och den visar att 8 av 10 svenskar är positiva till ideella organisationer, en liten ökning jämfört med tidigare år. 6 av 10 uppger att de skänkt pengar de senaste sex månaderna och hälften säger att de ger månadsvis. Allmänheten anser att ideella organisationers viktigaste uppgift är att hjälpa till i krissituationer, hjälpa de mest utsatta i andra delar av världen och bidra till forskning och utveckling.

Rapporten är ett samarbete mellan FRII och PwC och bygger på en undersökning gjord av Novus i januari 2019. Det är sjätte året som undersökningen genomförs och visar på en stor stabilitet i förtroende och givande. Enkelhet att ge är fortsatt också uppskattat och swish stärker sin position som sätt att ge med en ökning från 38% 2018 till 43% 2019.

Den viktigaste faktorn för att givarna ska känna förtroende för en ideell organisation är att organisationen är öppen med hur verksamheten bedrivs följt av att verksamheten gör nytt. Det finns en stor skillnad mellan hur de äldre och yngre generationerna ser på vilka andra faktorer som är viktiga för att man ska känna förtroende. För 65-79-åringarna är det viktigt att organisationen har 90-konto (60%), att jämföra med 11% av 18-29 åringarna.

60% säger att de skänkt pengar de senaste sex månaderna, vilket är på samma nivå som tidigare år. Givarna själva uppger att de i genomsnitt har skänkt 186 kronor per månad det senaste halvåret. En beräkning av givandet baserat på annan statistik visar dock att givarna kan tendera att överskatta sitt givande och att månadsgivandet snarare är 144 kronor per person. Ungefär hälften av de som skänker uppger att de gör det månadsvis. Minnesgåvor är fortsatt det tillfälle då flest uppger att de skulle kunna tänka sig att skänka en gåva men händelser i omvärlden har ökat kraftigt som ett tillfälle som motiverar till givande.

Det är första året vi ställer frågor till givare och icke-givare om vad som skulle motivera dem att ge igen respektive ge en gåva överhuvudtaget. På så sätt vill vi bidra till ökad förståelse för vad som kan motivera till givande för de två grupperna. De två främsta skälen att ge igen är händelser i omvärlden (38%) och förbättrad privatekonomi (38%). För den här gruppen är också resultat och nytta mycket viktigare (33%) än information om hur pengarna används (26%).

För de som inte ger skulle framför allt förbättrad privatekonomi öka deras givarvilja (29%) följt av information om hur pengarna ska användas (25%) och händelser i omvärlden (19%). Icke-givare motiveras inte lika starkt av samhällsförändringar och har kanske inte heller funderat lika mycket på varför de inte ger, då vet ej är hamnar på fjärdeplats (16%).

Ladda ner rapporten här.