Oklart hur omregleringen av spelmarknaden slår mot ideell sektor

Genrebild Lotteriets starka värde

I måndags lämnade regeringen sin proposition för en omreglerad spelmarknad till riksdagen. Förslaget innebär bland annat att privata aktörer släpps in på en marknad som tidigare har varit reserverad för ideella organisationer och staten.

Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater. Om ideell sektor ska få fortsätta med online bingo är fortfarande oklart.

Förslaget ska nu snabbutredas av Statskontoret, vilket ska se till att reformen inte slår mot föreningslivet. Vi följer utredningen noga och räknar med att Riksdagen inte fattar ett beslut som går ut över en hållbar finansiering av civilsamhället. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Läs propositionen i sin helhet: En omreglerad spelmarknad