”Organisationerna kan vara ett verktyg för medborgare som vill pusha samhällsutvecklingen”

Efter fem år som ordförande för Giva Sverige har det blivit dags för Per Leander att lämna vidare ordförandeklubban och summera åren som gått. Han ser tillbaka på en bransch i förändring, med stora möjligheter att engagera människor ännu mer i framtiden.

För fem år sedan hette Giva Sverige fortfarande FRII, och de 150 medlemmarna samlade totalt in 8 miljarder kronor. Idag samlar man in över 9 miljarder kronor. Det är en fantastisk utveckling, och mycket som har hänt. Per Leander får fundera en stund för att sammanfatta utvecklingen under sina år i styrelsen. Vad är den egna utvecklingen, och vad är organisationens eller branschens?

– Man ska vara ödmjuk när man blickar bakåt och sammanfattar ett skeende. Men jag ser att hela branschen har professionaliserats och blivit mer vaken för omvärlden under de här åren. Man har, på ett positivt sätt, blivit mer marknadsorienterad och förstått att man är beroende av omvärlden. När jag började var det inte alla gånger så. Jag upplevde att jag var lite som en katt bland hermelinerna när jag kom in och pratade om KPI:er och insamlingsmål – idag är det inte längre så. Det har varit en kulturresa för hela branschen, en resa som Giva Sverige har gått i takt med, säger Per.

Per berättar att han under sin tid som generalsekreterare på Barncancerfonden i stort sett bara anställde personer som hade annan bakgrund än från ideell sektor, för att skapa förändring och ökad professionalisering.

Finns det en risk att den här professionaliseringen och marknadsutvecklingen går för långt bland insamlingsorganisationerna?
– Både ja och nej. Jag kan se exempel på organisationer som ”legat efter”, gått all in och bara anställt från det kommersiella och fokuserat helt och hållet på givarresor och marknadskommunikation. Men det är ju inget telefonabonnemang vi ska sälja. Jag skulle säga att de flesta ändå har lyckats med den här utvecklingen och samtidigt behållit kärna och själ i sitt arbete.

Sett över en tioårsperiod har insamlingen av gåvor mer än fördubblats, från 4,4 miljarder kronor 2009 till 9,1 miljarder kronor 2019. Kommer vi att se en liknade utveckling framöver, tror du?
– Ja, insamlingen har ju ökat med åtta procent per år, och jag tror att det fortfarande finns en extrem potential i givarmarknaden. Men man ska komma ihåg att Postkodlotteriet stått för en stor den av utvecklingen. Framöver tror jag att pengaströmmarna kommer att se ut på ett annat sätt. Ändamålen i sig kommer att kunna attrahera givande, men fler projekt kommer att finansieras direkt av stiftelser, snarare än att pengarna går via insamlingsorganisationer.

Per pekar på Bill och Melinda Gates stiftelse, som samarbetar med bland andra Unicef, men där pengarna ofta går direkt till specifika projekt. Effekten syns alltså inte alltid i insamlingssiffrorna, däremot i den totala nyttan som skapas.
– Organisationernas roll kommer att se annorlunda ut och det kommer att medföra att såväl kultur, som struktur och organisation behöver förändras. Jag tror att organisationerna kommer att vara experter, ge råd och rikta ljuset mot vad som behövs i allt större utsträckning.

Vilka är de största utmaningarna för insamlingsorganisationerna framåt?
– Att våga hålla fast vid det man står för och inte bli en vindflöjel i rädslan att tappa givare kortsiktigt. Världen polariseras allt mer, man måste våga stå upp för sina ändamålsfrågor även om det blir mer smärtsamt. Det kan vara jobbigt kortsiktigt, men är jätteviktigt på lång sikt. De som låter mest är förmodligen långt färre än de som håller med er.

När Per blickar framåt ser han fullt med möjligheter och en stor utvecklingspotential för insamlingsorganisationerna.
– Jag tror att man ännu mer kan synliggöra vilka behov som finns och vilken effekt man skapar, och att organisationerna tillsammans kan tydliggöra civilsamhällets viktiga roll; att man kan vara ett verktyg för medborgare som vill pusha samhällsutvecklingen.

Har du några andra medskick nu när du ska lämna Giva Sverige?
– Det är med stor sorg jag kommer att lämna, det har varit otroligt roligt att vara med på Giva Sveriges resa. Här kan man verkligen prata om professionalisering, nyttan av att vara medlem är mycket större idag. Vi har fått fler medlemmar att engagera sig i utskott, arbetsgrupper och nätverk och har en större bredd i medlemsdatabasen. Tack till alla som gjort olika insatser och för att jag fått vara med på resan!