Penningtvättslagstiftningen får oönskade konsekvenser för civilsamhället

Den 29 september samlades över 80 representanter från civilsamhälle och näringsliv när Giva Sverige för femte året slog upp portarna för Civilsamhällets Finansforum i samverkan med Nordea. Under dagen avhandlades ett brett spann av aktuella frågor som vikten av en social finansmarknad, ledarskapet i en turbulent tid och inte minst penningtvättslagstiftningens oönskade konsekvenser för civilsamhället. Något som följs upp på ett riksdagsseminarium den 22 november.

Stort fokus var under dagen på finansmarknaden och utmaningar den kriminalitet som nästlat sig djupt in i det finansiella systemet. Detta är något som fått oväntade konsekvenser för ideella organisationers verksamheter. Det har resulterat i ett strängare regelverk som innebär större fokus på riskminimering, de-risking, vilket gjort det svårare för ideella organisationer att få tillgång till banktjänster men också att göra överföringar internationellt.

Finansmarknadsministern, Niklas Wykman medverkade på konferensen och inledde till att beskriva ett svårt nationellt läge som är unikt prövande på många sätt. – Nu behövs de goda krafterna mer än någonsin, sa Wykman. Stort fokus lades på att beskriva den alltmer komplexa brottsligheten, som nästlat sig djupt in i de finansiella systemen, vilket i sin tur skapar stora problem för de som vill göra gott. – Vi från regeringens håll vill genomföra lättnader för er, men först måste brottsligheten pressas tillbaka. Vidare sa Wykman att fler förstärkningar av rådande lagar och regelverk väntas och uppmanade civilsamhället att vara vaksamma, ställa nya typer av frågor och akta sig för att bli lurade. – Detta är bistra budskap i en bister samtid, slog Wykman fast.

Ministern utesluter inte dansk lösning för bankkonton till föreningar – Altinget – Allt om politik: altinget.se

Finansmarknadsminister, Niklas Wykman 2023

När ordet lämnades öppet ställdes frågan hur Sverige ämnar arbeta med EU:s antagna handlingsplan för social ekonomi (social economy action plan) – på de möten som hållits har Sverige inte ens deltagit. Wykman svarade att Sverige befinner sig i ett unikt, utmanande läge och att man inte vill öppna fler ventiler innan läget stabiliserats.

På eftermiddagen medverkade Sara Persson, brottsförebyggande specialist från Ekobrottsmyndigheten och Robert Kindroth, biträdande chef på Center mot våldsbejakande extremism, för att tala om hur ekonomisk brottslighet och våldsbejakande extremism drabbar civilsamhället. – Det vi ser idag är en väldigt opportunistisk brottslighet, som flyttar runt och utnyttjar nytillkomna situationer som covid, flyktinginströmningen 2015 och så vidare, sa Sara Persson och uppmanade civilsamhället att vara vaksamma och ha en ”sund förtänksamhet” för att skydda sig från kriminell infiltration. – Insamlingsorganisationerna har idag skyldigheter, men även möjligheten att förebygga felaktiga utbetalningar, att anmäla och tipsa rättsväsendet när ni misstänker något, sa Sara Persson.

Vidare följde ett panelsamtal som återupptog diskussionen om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samtalet fokuserade på hur vi åstadkommer en balans i samhället mellan att stoppa kriminalitet och bedrägerier och att bibehålla demokrati med hög tillit. Charina Hallberg, ekonomichef, Kvinna till Kvinna delade erfarenheter där organisationen fått känna av det nya regelverket, då internationella transaktioner stoppats. Vidare understryker Charina att det är avgörande för organisationen att genomföra internationella transaktioner, då de finansierar projekt som utförs i andra delar av världen.

Under dagen fick vi lyssna till olika perspektiv som gav en lägesbild av penningtvättslagstiftningens konsekvenser och civilsamhällets rätt till bankkonto. Sammantaget ges en bild av att tillgången till det finansiella systemet inte är en självklarhet bland civilsamhällesorganisationer. Problemet har uppstått till följd av penningtvättslagftiftningen som ökat bankernas riskbaserade förhållningssätt, något som nu innefattar hinder för ideella organisationer att fullt ut få tillgång till det finansiella systemet. Det blir ett demokratiskt dilemma som riskerar att underminera ideella initiativ och engagemang.

Frågan följs upp på ett riksdagsseminarium den 22 november
Den 22 november arrangerar Giva Sverige tillsammans med Studieförbunden och riksdagsledamöten från Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna in ett riksdagsseminarium som fokuserar på penningtvättslagstiftningens konsekvenser. Seminariet syftar till att öka kännedomen om penningtvättslagstiftningens oönskade konsekvenser och genom ett konstruktivt samtal mellan politiker och företrädare för finanssektorn och civilsamhället diskutera möjliga vägar framåt som både stärker allas tillgång till det finansiella systemet och stävjar bedrägerier och kriminalitet.

Läs mer och anmäl dig här!

Vill du se Civilsamhällets Finansforum 2023 i efterhand? – Läs mer om hur du kan ta del av inspelningen här!