Pressmeddelande: Coronajul gör att fler vill ge ideella julklappar

Årets jul blir inte som vanligt. Coronapandemin gör att vi inte ska fira jul många tillsammans eller träffas på samma sätt som tidigare år. Var sjätte svensk säger att deras vilja att ge en julklapp som är en gåva till en ideell organisation kommer att öka i år, jämfört med en vanlig jul.

Branschorganisationen Giva Sverige har med hjälp av Novus undersökt allmänhetens inställning till att ge bort och att få en julklapp som är en gåva till en ideell organisation. Undersökningen visar att efterfrågan är större än utbudet; det är fler som vill få än ge en ideell julklapp. En av tre vill få en julklapp som är en gåva till en ideell organisation, medan bara en av fem vill ge en sådan gåva.

En av sex säger att viljan att ge en ideell julklapp kommer att öka jämfört med en vanlig jul.

– När vi den här julen inte kan ses och ge varandra julklappar som vanligt kan ett gåvobevis till en ideell organisation som skickas med sms, email eller post vara ett alternativ för fler, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Ökad medvetenhet efter kristid
Docent Jonas Colliander har sammanfattat forskningen om hur konsumentbeteende påverkas av corona. Vi kommer att se långsiktiga ekonomiska och strukturella effekter av pandemin, och Jonas Collianders sammanfattning visar att omvälvande negativa händelser ofta skapar en känsla av försiktighet hos konsumenten. Som ett resultat håller människor i plånböckerna.

– När forskare intervjuat personer som överlevt pandemier och andra liknande fenomen uppgav dessa att de var mycket mer medvetna om risker och tog tid på sig när de köpte nya produkter. Intressant nog visar andra studier på att detta kan bero på en förändring i vad som anses vara viktigt i livet. Intervjupersonerna uppgav att kriser som påmint dem om livets bräcklighet leder till ett ökat fokus på emotionellt meningsskapande snarare än materiella fördelar, säger Jonas Colliander.

Årets julkampanjer från de ideella organisationerna är i full gång och för många står julinsamlingar för en betydande del av årets intäkter.

– Jag tror att coronapandemin har gjort oss mer medvetna om betydelsen av omtanke och positiva handlingar. Nu återstår att se om de ideella organisationerna lyckas inspirera svenskarna till möjligheten att bidra till en bättre värld, säger Charlotte Rydh.

Ideella julklappar i siffror

  • 19 % tror att de kommer att ge någon en julklapp som är en gåva till en ideell organisation. 23 % tror att de kanske kommer att göra det.
  • 34 % vill få en julklapp som är en gåva till en ideell organisation. 18 % vill kanske få en sådan gåva.
  • 15 % tror att viljan att ge en julklapp som är en gåva till en ideell organisation kommer att öka jämfört med en vanlig jul. 5 % tror att viljan kommer att minska.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Giva Sverige. Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till att ge och få gåvor till ideella organisationer som julklapp. 1061 intervjuer har genomförts under perioden 28 november till 2 december 2020.

Presskontakt: Amelie Furborg, 070-415 64 67
Charlotte Rydh: 073-661 22 93
Jonas Colliander: 0761-845778

Till listan med årets ideella julklappar