Redovisning tillsammans med experter

Välkommen till FRIIs redovisnings- och skattedag 2018!

FRIIs Redovisningsråd, tillsammans med andra experter, står för en fullspäckad dag för dig som arbetar med redovisning och ekonomi i FRIIs medlemsorganisationer, men även för era revisorer.

Dagen kommer att behandla både detaljerade och övergripande frågor med avstamp i FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. Det ges också möjlighet till att ta upp frågeställningar utifrån er verksamhet och mingla med kollegor.

Läs mer och anmäl dig här