Sätt fokus på det som är viktigast!

Johan Sverker, PwC Johan Sverker, PwC

Det finns ett ökat intresse i samhället i stort för mätning och utvärdering. Man vill vara säker på att allt ”funkar”.
Johan Sverker, senior rådgivare på PwC med fokus på styrning och ledning i civilsamhället, menar att det är en trend i samhället att vi vill mäta mer.
– Det har länge varit en diskussion kring effektmätning, det är del av samhällsutvecklingen, säger han. Olika finansiärer som företag, privatpersoner, eller stiftelser vill veta om organisationerna gör någon nytta. Har mina gåvor, mitt stöd någon effekt?

Läs hela intervjun med Johan Sverker om organisationernas möjlighet och utmaningar kring att mäta och rapportera effekt i det senaste numret av Patos.

Till artikeln