Tillgång till kapital het fråga på Civilsamhällets Finansforum

Behovet av en social finansmarknad var en het fråga som diskuterades från olika perspektiv på Civilsamhällets Finansforum. Med färsk kunskap från studien ”Kapitalförsörjning som fungerar för fler” inledde Ruth Brännvall med en inspirerande föreläsning om hur ideella organisationer ska agera för att få tillgång till kapital och rådgivning.

Ruth Brännvall, som är forskare och VD på Impact Invest, beskrev en problematik som var bekant för många av åhörarna: svenska socialt motiverade företag och organisationer, det vill säga verksamheter vars primära mål är att leverera positiva, mätbara sociala effekter, upplever en brist på finansiering. De stöd som finns präglas av korta tidshorisonter, en stor mängd restriktioner för dess användande och relativt omfattande administration för att söka och rapportera. I dessa avseenden ligger Sverige dessutom långt efter många andra EU-länder.

”Det finns ett stort intresse för hållbara och socialt ansvarstagande investeringar på finansmarknaden. Det finns knappt en bank eller kapitalförvaltare som inte erbjuder fonder eller investeringar som innehåller ord som etisk, hållbar eller impact. Men tyvärr har detta intresse kommit ytterst få svenska socialt motiverade företag till godo”, förklarade Ruth Brännvall.

Sedan vände hon sig direkt till åhörarna, som till största del utgjordes av personer verksamma i ideell sektor, och frågade: ”Så varför får ni inga pengar?” Och fortsatte genom att beskriva en rad insatser organisationsföreträdare kan göra för att förbättra sina chanser till finansiering. Stor vikt lades vid förmågan att mäta och visa på vilka positiva effekter verksamheten haft och lyfta fram stabilitet över tid.

Ni bör bli bättre på mäta era insatser, så ni kan visa vad den potentiella finansiären faktiskt bidrar till.

Med hjälp av företrädare från Ekobanken, Mikrofonden och Trill Impact fick deltagarna också konkreta exempel på hur social finansiering kan se ut i Sverige och internationellt.

För att stärka civilsamhällets organisationer att finansiera utveckling och tillväxt ger Giva Sverige tillsammans med Ruth Brännvall utbildningen ”Finansiering för hållbar tillväxt i ideella organisationer – så gör du”. Utbildningen, som hålls digitalt med start januari, djupdyker i högaktuella frågor som tillväxtpotentialen för ideella organisationer i Sverige, hur finansiering av ideell verksamhet och socialt företagande kan säkras samt hur man identifierar och hanterar risker.

Här kan du ta del av studien ”Kapitalförsörjning som fungerar för fler – hur kan fler typer av företagande finansieras för tillväxt”

Är du nyfiken på utbildningen? Läs mer och anmäl dig här.