Årets insamlare

Årets Insamlare är Sveriges mest prestigefyllda pris för insatser inom insamling av gåvor, företagssamarbeten och givande. Det instiftades 2002 och delas ut av Giva Sverige för att främja innovation och professionalism som stärker engagemang och intäkter för ideell sektor.

Priset Årets insamlare delas ut i fem kategorier. Finalisterna presenteras efter juryns beslutsmöte i mars/februari varje år och vinnarna utses i samband med Insamlingsforum, Nordens största konferens om insamling av gåvor, partnerskap och givande.

Nomineringsperioden för Årets Insamlare 2022 är 9 januari – 6 februari 2023.

2021 ÅRS VINNARE

årets insamlare delas ut i fem kategorier

Organisation
Belönar en ideell organisation som gjort något framgångsrikt, nytänkande eller originellt som motiverat stort engagemang och givande och därmed ökat intäkterna från gåvor och bidrag.

Kampanj
Premierar en insamlingskampanj som visar på kreativ höjd och förmågan att kombinera flera kanaler och som förutom goda ekonomiska resultat även har gett andra positiva effekter för organisationens ändamål.

Företagssamarbete
Lyfter fram ett innovativt samarbete mellan ett företag och en ideell organisation som för båda parter har resulterat i positiva effekter och som kan vara en inspiration för andra.

Kollega
Uppmärksammar en medarbetare som på ett extraordinärt sätt bidragit till en organisations framgång inom insamling av gåvor eller som bidragit till att stärka privat finansiering genom bidrag, gåvor eller samarbeten generellt.

Givare
Prisar en givare/volontär/frivillig/medlem som inspirerat andra att ge och som genom sin gåva eller sina insatser ökat organisationens möjligheter att nå sina mål.

bedömningsKriterier

Kategorierna Organisation, Kampanj och Företagssamarbete
Juryn bedömer bidragen utifrån att arbetet som belönas ska:
– Vara innovativt och utvecklande.
– Ge ökade intäkter men också bidra till andra positiva effekter för organisationens verksamhet
– Ge gott resultat i förhållande till insats.
– Stärka organisationens varumärke.
– Stimulera och inspirera andra yrkesverksamma, givare, volontärer, organisationer eller företag.

Kategorierna Kollega och Givare
Juryn bedömer bidragen utifrån att arbetet som belönas ska:
– Vara innovativt och utvecklande.
– Ge ökade intäkter men också bidra till andra positiva effekter för organisationens verksamhet.
– Inspirera och vara en förebild för andra yrkesverksamma, givare, volontärer, organisationer eller företag.

Om en jurymedlem har insikt i, särskild kunskap om eller är anställd/förtroendevald i en organisation som skickat in bidrag medverkar inte jurymedlemmen i bedömningen av de/den kategorin.

Organisation - nominera till Årets insamlare 2021

docx

Kampanj - nominera till Årets insamlare 2021

docx

Företagssamarbete - nominera till Årets insamlare 2021

docx

Kollega - nominera till Årets insamlare 2021

docx

Givare - nominera till Årets insamlare 2021

docx