Årets insamlare

Årets insamlare är Sveriges mest prestigefyllda pris för insatser inom insamling och givande. Det instiftades 2002 och delas ut av branschorganisationen Giva Sverige för att främja innovation, engagemang och professionalism inom området insamling av gåvor i ideell sektor.

Priset Årets insamlare delas ut i fem kategorier. Finalisterna presenteras efter juryns beslutsmöte i februari/mars varje år och vinnarna utses i samband med Insamlingsforum, Nordens största konferens om insamling och givande.

2020 ÅRS VINNARE

ÅRETS INSAMLARE 2020: FINALISTERNA

 

årets insamlare delas ut i fem kategorier

Organisation
Belönar en ideell organisation som gjort något framgångsrikt, nytänkande eller originellt som motiverat stort engagemang och givande och därmed ökat intäkterna från gåvor och bidrag.

Kampanj
Premierar en insamlingskampanj som visar på kreativ höjd och förmågan att kombinera flera kanaler och som förutom goda ekonomiska resultat även har gett andra positiva effekter för organisationens ändamål.

Företagssamarbete
Lyfter fram ett innovativt samarbete mellan ett företag och en ideell organisation som för båda parter har resulterat i positiva effekter och som kan vara en inspiration för andra.

Kollega
Uppmärksammar en medarbetare som på ett extraordinärt sätt bidragit till en organisations framgång inom insamling eller som bidragit till att stärka privat finansiering genom bidrag och gåvor generellt.

Givare
Prisar en givare/volontär/frivillig/medlem som inspirerat andra att ge och som genom sin gåva eller sina insatser ökat organisationens möjligheter att nå sina mål.

bedömningsKriterier

Kategorierna Organisation, Kampanj och Företagssamarbete
Juryn bedömer bidragen utifrån att arbetet som belönas ska:
– Vara utvecklande och innovativt.
– Ge fler positiva effekter än ökade insamlingsintäkter.
– Stimulera och inspirera andra yrkesverksamma, givare, volontärer, organisationer eller företag.
– Ge gott resultat i förhållande till insats.
– Stärka organisationens varumärke.

Kategorierna Kollega och Givare
Juryn bedömer bidragen utifrån att arbetet som belönas ska:
– Vara utvecklande och innovativt.
– Ge fler positiva effekter än ökade insamlingsintäkter.
– Inspirera och vara en förebild för andra yrkesverksamma, givare, volontärer, organisationer eller företag

Om en jurymedlem har insikt i, särskild kunskap om eller är anställd/förtroendevald i en organisation som skickat in bidrag medverkar inte jurymedlemmen i bedömningen av de/den kategorin.

Juryn för Årets insamlare 2020:
Marie Alani, Program Director, Berghs School of Communication
Mikael Färjsjö, Projektledare, Cancerfonden & styrelseledamot Giva Sverige
Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells
Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige samt Ordförande för juryn
Karin Schulz, Generalsekreterare, Mind & 2019 års vinnare av Årets insamlare Organisation
Helena Westin, konsult, styrelseordförande i KOMM