Vinnare 2019

-Organisation: Mind
-Företagssamarbete: Tjejzonen och Kicks
-Kampanj: Naturskyddsföreningen för ”Operation: Rädda Bina”
-Årets Givare: Kristin och Sebastian Penner för Neuro
-Kollega: Givarservice på Unicef
-Juryns särskilda omnämnande: Sverige för UNHCR och kampanjen ”Generös miljardär sökes”

Motiveringar

Organisation: Mind
Med avstamp i en tydlig vision; att öppna en nationell stödlinje för att förebygga självmord, startade Mind år 2014 ett strategiskt arbete med att bygga upp sin insamlingsverksamhet. Sedan dess har resan gått i en rasande fart och 2019 kom att bli ett rekordår. Genom att lägga stor kraft på att öka kännedomen, vidareutveckla befintliga insamlingsmetoder och ständigt testa nytt har Mind mellan åren 2015 och 2019 ökat sina intäkter med 369 procent; från 6,4 till 30 miljoner kronor. Mind har därmed bevisat att det med en tydlig strategi och fokus är möjligt även för en liten organisation att bli en insamlingsaktör att räkna med.

Företagssamarbete: Tjejzonen och Kicks
I en tid då samverkan mellan företag och organisationer blir allt viktigare för att lösa samhällsutmaningar är det innovativa och långsiktiga samarbetet mellan Tjejzonen och Kicks en förebild. Syftet är att förbättra unga tjejers psykiska hälsa och genom ett praktikprogram för kvinnor mellan 18 och 27 år ges deltagarna möjlighet att prova på arbetslivet hos Kicks samtidigt som de får stöd av en mentor som kan erbjuda trygghet, inspirera och visa vägen. Samarbetet är ett lysande exempel på hur en ideell organisations ändamål och behov av ekonomiskt stöd kan matchas med ett företags önskan att erbjuda personalen möjlighet till engagemang – även på arbetstid.

Kampanj: Naturskyddsföreningen för ”Operation: Rädda Bina”
Med tydligt avstamp i sitt uppdrag och en smart och engagerande aktivering har Naturskyddsföreningen med Operation: Rädda bina visat vägen för hur en ideell organisation kan sprida kunskap, engagera, påverka och samla in pengar i en och samma kampanj. Förutom stora insamlingsintäkter har kampanjen stärkt lojaliteten hos medlemmar och givare, fått stort genomslag i press och sociala medier samt lett till politisk påverkan. Kampanjen har även bidragit till att skapa en blommande värld; på kampanjsajten har över 10 600 räddningsinsatser rapporterats in av såväl privatpersoner som företag och skolor.

Årets Givare: Kristin och Sebastian Penner för Neuro
Med brinnande engagemang och handlingskraft driver Kristin och Sebastian Penner sin insamling för Neuro. Sebastian var bara 37 år när han drabbades av den obotliga sjukdomen ALS. I en hopplös situation bestämde han sig för att skapa hopp, och startade insamlingen Stoppa ALS med måletatt samla in en miljon kronor till ett center där ALS-drabbade erbjuds delta i kliniska läkemedelsstudier. Idag finns centret, men dess fortlevnad kräver löpande mer resurser och framgångssagan med Stoppa ALS fortsätter. Insamlingen är en förebild för hur engagerade människor och en insamlingsorganisation genom samarbete kan skapa något som ingen av dem hade kunnat göra utan den andra.

Kollega: Givarservice på Unicef
Emelie Collén, Julia Hjelmström, Malin Håkansson och Ronja Melin har med sitt dedikerade arbete bevisat att givarservice är en funktion som kan driva strategisk insamling med framgång. Deras arbete med att behålla och vidareutveckla relationen till givare genomförs med ledorden energi och glädje, och genom sitt aktiva engagemang i kampanjer och en ständig vilja att utvecklas har de fyra kollegorna starkt bidragit till Unicefs insamlingsresultat. Teamet har genomfört aktiviteter som direkt leder till färre avslut hos givarna; ett arbete som 2019 genererade närmare 600 000 kronor.

Juryns särskilda omnämnande: Sverige för UNHCR och kampanjen ”Generös miljardär sökes”
Med blixtsnabb reaktionsförmåga, stort mod och finess genomförde Sverige för UNHCR en rättfram blixtkampanj den hektiska tiden före jul. Man sökte en miljardär – och fann både en sådan och en stor givarvilja från allmänheten; julinsamlingen ökade med 66 procent jämfört med året innan. Kampanjen är i sin enkelhet ett genidrag, som kan och bör inspirera andra organisationer att våga mer.