Vinnare 2020

-Organisation: Stockholms stadsmission
-Företagssamarbete: Vi-Skogen/We Effect och Coompanion, Coop, Folksam, Fonus, HSB, KF, Konsumentföreningen Stockholm, Lantmännen, LRF, OK, Riksbyggen & Swedbank
-Kampanj: Cancerfonden för Tillsammans igen
-Årets Givare: Sara Day för Göteborgs Stadsmission
-Kollega: Jenny Jonskog på Kvinna till Kvinna
-Juryns särskilda omnämnande: Rädda Barnen och Civil Rights Defenders

MOTIVERINGAR

Organisation: Stockholms Stadsmission
En sedan länge planerad ombyggnation av mötesplatsen St Paul höll på att gå i stöpet. Då startade Stockholms Stadsmission ett strategiskt finansieringsarbete med det tuffa målet att på sex månader samla in 40 miljoner kronor. Med lika delar innovation, systematik och teamwork sjösattes en väl definierad finansieringskampanj för stora donationer. På mindre än ett halvår, mitt under pandemin, lyckades teamet samla in hela 43 miljoner kronor och få 30 nya givare. Samtidigt fick organisationen ett ökat självförtroende och ett ännu starkare varumärke. Stockholms Stadsmission inspirerar stort genom att visa hur en anrik organisation kan nå framgång genom att ge sig ut på obruten mark.

Företagssamarbete: Vi-Skogen/We Effect och Coompanion, Coop, Folksam, Fonus, HSB, KF, Konsumentföreningen Stockholm, Lantmännen, LRF, OK, Riksbyggen & Swedbank
I en tid då den pågående coronapandemin är i konstant fokus krävs stor finess och innovation för att rikta ljuset mot en annan pågående pandemi; hungerpandemin. Genom att ta avstamp i sin kooperativa tradition och samtidigt våga tänka nytt lyckades Vi-Skogen och We Effect engagera sina medlemsorganisationer att gå samman i en stor gemensam kampanj. Med ett unikt företagsupprop och en smart mobilisering av influencers genererade samarbetet drygt 5 miljoner kronor. Genom kampanjen har Vi-skogen och We Effect skapat en närmare och mer aktiv relation till medlemsorganisationerna – och visat hur framgångsrikt det kan vara att gräva precis där man står.

Kampanj: Cancerfonden för Tillsammans igen
Med en välbekant visa, en finstämd berättelse om en far och en son och ett tilltal som är inkluderande utan att handla om etnicitet visar Cancerfonden hur det enkla kan bli det kraftfulla. I en välkomponerad symbios av musik och film berättar kampanjen det vi redan visste; vi kan alla förlora någon vi älskar. Utan att tappa sina äldre givare lyckades denna julkampanj dubblera gåvointäkterna bland yngre jämfört med året innan. Utöver insamlingsrekord har kampanjen fått stort genomslag i press och sociala medier, och dessutom stärkt Cancerfondens redan starka varumärke ytterligare.

Givare: Sara Day för Göteborgs Stadsmission
Med stort engagemang och handlingskraft kom Sara Day in som volontär i en tid när Göteborgs Stadsmission behövde det som mest. Sara använde sin permittering från Volvo Penta till att ordna frukost, servera lunch och ge ett vänligt bemötande till stadsmissionens besökare; några av samhällets mest utsatta. Dessutom lyckades Sara få fler av sina permitterade kollegor att bli volontärer. När permitteringen var över kunde Sara öppna dörrarna till Volvobolagen, vilket Göteborgs Stadsmission snabbt fångade upp. Det resulterade i såväl stora enskilda gåvor som fortsatt dialog om långsiktigt samarbete. Saras engagemang inspirerar, och har gett ringar på vattnet som sträcker sig långt utanför frukostmatsalen.

Kollega: Jenny Jonskog på Kvinna till Kvinna
Implementering av ett helt nytt givarsystem, mitt under pandemin – med en person kort i teamet. Inga problem med en Jenny Jonskog i organisationen. Utöver sin viktiga roll i implementeringen av det nya systemet har Jenny under året packat och skickat ut 800 välkomstpaket, 900 ordrar från webbshopen och haft över 400 kontakter med givare – och hon har gjort det med en positiv attityd, ett leende och hög energi. Jenny är en medarbetare som har kavlat upp ärmarna, gått utanför det förväntade och på ett extraordinärt sätt bidragit till Kvinna till Kvinnas starkaste insamlingsår någonsin.

Juryns särskilda omnämnande: Rädda Barnen
En organisation som under pandemiåret 2020 lyckats ställa om och kickstarta flera helt nya verksamheter för att möta barn i en ny verklighet – och som dessutom gradvis och elegant bytt ut sin kommunikativa kostym, får oss att se på dem med nya ögon. Att skapa ny innebörd i ett gammalt, välkänt varumärke imponerar och inspirerar – och höjer förväntningarna inför 2021.

Juryns särskilda omnämnande: Civil Rights Defenders för Tack Herr Rik(sd)agsman!
En kampanj om hur demokratin utmanas i världen ledde ironiskt nog till ett ifrågasättande av själva avsändarorganisationens existensberättigande. Med realtidsaktivering, mod och snabb omställning kunde organisationen med enkla medel använda attacken för att samla in gåvor till precis det som kritikern ville tysta, och påhoppet vändes till att bli organisationens mest framgångsrika insamlingsaktivitet 2020. Den här kampanjen inspirerar oss alla till att bli lite modigare, lite smartare och lite snabbare.