Medlemsmobilisering – Hur hittar vi tillsammans kraften att förändra?

Den 11 september 2021, exakt ett år före riksdagsvalet, drog IM:s kampanj #Hjärtademokrati i gång. Målet var att rekrytera fler medlemmar, men också att mobilisera befintliga medlemmar till att tala om och verka för demokrati i media, i möten med människor, i de lokala verksamheterna och på gator och torg.

Vi såg ett enormt engagemang bland medlemmar och volontärer. Vi såg också en stor stolthet och nyväckt medvetenhet kring vad den egna volontärinsatsen i exempelvis språkcaféer, läxhjälp och kvinnogrupper betyder för människors möjlighet att ta del av sina demokratiska rättigheter. Att som volontär se den stora bilden och den egna ovärderliga insatsen för demokratins framgång i vårt land gav en kraft och styrka att också våga tala med andra om sitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter.

Som medarbetare lärde vi oss oerhört mycket kring att mobilisera och rusta medlemmar och volontärer i kampanjarbete och nyrekrytering. Vi lärde oss också att vara möjliggörare och katalysatorer genom att arbeta agilt tillsammans med medlemmar och volontärer i lokala kontexter.
Kampanjen fortsätter minst ända fram till valet, förhoppningsvis ändå längre.
Och som en extra bonus; Under två månader ökade medlemsantalet med sex procent!

Det här seminariet är för dig som verkar i en idéburen organisation och kanske kämpar med frågor om inkludering, mobilisering och bristen på inspiration. Du får med dig tankar, tips och idéer kring hur man framgångsrikt samarbetar med ideella krafter.

Du får också inspiration kring hur man tydliggör mål och strategi så att medlemmar och volontärer ser sig själva som en viktig del av den stora visionen.

Talare: Malin Ekelund, chef för Insamling & Engagemang på Individuell Människohjälp – IM
Rum: 351