Spel & lotterier

Hösten 2015 tillsattes en utredning av civilminister Ardalan Shekarabi för att utreda ett framtida licenssystem på den svenska spelmarknaden. Giva Sverige har tillsammans med Riksidrottsförbundet och Forum samverkat i Ideell Spelallians för att följa och bidra till utredningen.

Som företrädare för ideella organisationer välkomnade vi utredningen, och framhöll att det var viktigt att det i utredningen säkerställs att ett licenssystem inte minskar ideell sektors möjligheter till en lika stor andel oberoende finansiering som i dag. Läs mer i den dokumentation som finns längst ner på sidan. Den 31 mars 2017 presenterades spellicensutredningen. De delar i förslaget som har påverkan på ideell sektor är:

-Spelmarknaden kommer att delas upp i tre delar, där stat och ideella organisationer får ensamrätt på lotterier och bingospel
-Lotterier kommer vara teknikneutralt
-Skattefrihet föreslås för ideella organisationer

Giva Sveriges ståndpunkt är att spel och lotteri är en viktig, ibland avgörande källa till intäkter för flera av våra medlemmar. Det är också en av få intäktskällor som organisationen kan välja att använda där det mest behövs i verksamheten. Fortsatt skattefrihet är därför en viktig fråga, likaså att inte begränsa möjlig utveckling av nya spelprodukter för den ideella sektorn. Giva Sveriges remissvar för utredningen skickades in i juli 2017.

Det som kvarstår för att säkra lotterier och spel som en oberoende finansieringskälla av civilsamhället är att EU måste godkänna den ”svenska lotterimodellen” med skattefrihet för ideell sektor, samt att även onlinebingo räknas in i den statliga/ideella föreningarnas ensamrätt. Utredningens bedömning är att det är av stor betydelse för de ideella allmännyttiga organisationerna att de tillsammans med Svenska Spel får ensamrätt på spel i lotterier. Man vill samtidigt flagga för en viss osäkerhet vad gäller skattefriheten, som kan komma i konflikt med EU:s statsstödsregler.

Utredningen gör bedömningen att skattefrihet för det allmännyttiga föreningslivet uppfyller de villkor som krävs för att få en avvikelse ska kunna göras från statsstödsreglerna, men rekommenderar att regeringen snarast efter att utredningen har presenterats gör en föranmälan till EU-kommissionen för att få svar i frågan. Dessvärre innebär det slutliga förslag som lagts fram att ideell sektor inte får ensamrätt för onlinebingo.

Dokument

Folkrörelserna, Staten och internetcasinon - Handelshögskolans översikt 2016

pdf

Giva Sveriges remissvar En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30

pdf