Anna Karin Hildingson Boqvist ny generalsekreterare på ECPAT Sverige

Anna Karin Hildingson Boqvist, ECPAT Sverige. Foto: Jonas Svedberg. Anna Karin Hildingson Boqvist, ECPAT Sverige. Foto: Jonas Svedberg.

Anna Karin Hildingson Boqvist är ny generalsekreterare för ECPAT Sverige sedan den 1 oktober. Hon var tidigare vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef. Anna Karin efterträder Kristina Sandberg som varit tillförordnad generalsekreterare.
Jag är stolt och glad, men samtidigt ödmjuk inför det svåra men viktiga uppdrag ECPAT har. Jag har arbetat med barns rättigheter hela mitt yrkesliv och vet att barns och ungas egna erfarenheter är oerhört viktiga att ta tillvara. Vi vuxna sitter inte inne med alla svaren, även om vi ofta tror det, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.