Erik Johansson ny insamlingschef på Sverige för UNHCR

Erik har över 10 års erfarenhet inom insamling, främst för Läkare utan Gränser. Han har bland annat arbetat med Face-2-Face, TM, företagsbearbetningar och massmarknad. Han kommer närmast från egen konsultverksamhet inom insamling.