Lars Arrhenius ny generalsekreterare för Läkarmissionen

Lars är utbildad jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har 16 års erfarenhet av att arbeta som advokat. Lars var Sveriges första barn- och elevombud i Sverige, har varit generalsekreterare för Friends, ordförande för ECPAT Sverige och vice ordförande för Unicef Sverige. Senast har han lett utredningar på regeringens uppdrag. Lars har en uppväxt som missionärsbarn i Rwanda och Burundi och känner Läkarmissionens kontext väl.

Det går en röd tråd genom alla Lars Arrhenius uppdrag som visar på ett stort engagemang för barns rättigheter och humanitärt arbete. Lars efterträder Johan Lilja och tillträder formellt som generalsekreterare i slutet av september