Maria Dollhopf ny generalsekreterare på Radiumhemmets Forskningsfonder

Maria Dollhopf. Fotograf: Elin Vinger Elliot

Maria Dollhopf ny generalsekreterare för Radiumhemmets Forskningsfonder

Maria är utbildad molekylärbiolog och har en doktorsexamen i Experimentell Onkologi från
Institutionen för Onkologi och Patologi vid Karolinska Institutet. Efter en post doc-tid vid Max
Delbrück Center i Berlin arbetade Maria under flera år som forskare vid Karolinska Institutet. Maria kommer senast från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) där hon varit projektledare och internationell koordinator under drygt fem år. Maria tillträdde sin tjänst den 1 september efter tidigare kanslichef Gun-Britt Einar som nu gått i
pension.