Thomas Rebermark ny ordförande för Barnfonden

Den 11 december utsågs Thomas Rebermark till ny ordförande för Barnfonden. Med ett hjärta som brinner för barns rättigheter och med en erfarenhet från styrelsearbete, affärsutveckling och integrerad kommunikation tar Tomas Rebermark över ordförandeposten, med start 1 januari 2019.

–­­ I en värld där över en miljard barn utsätts för våld och övergrepp står vi vid en punkt där hela vår planet behöver kavla upp ärmarna och jobba hårdare för att skapa en trygg, respektfull och inspirerande uppväxtmiljö för alla barn, säger Thomas Rebermark.

Engagemanget för Barnfonden startade för redan 23 år sedan när Thomas Rebermark för första gången själv blev förälder och samtidigt fadder. Sedan 1999 är han fadder till tre barn i Burkina Faso och Benin. Thomas Rebermark fördjupade sitt engagemang i Barnfonden för tre år sedan och blev då invald som styrelseledamot. Sedan dess har han bidragit med sin stora kompetens inom strategi, affärsutveckling och tillväxt i kombination med kommunikation och påverkan. Han berättar:

– Jag känner mig otroligt hedrad och inspirerad över att få arbeta ännu närmare med så många kompetenta människor och med kanske ett av världens viktigaste uppdrag: barns rättigheter.

Barnfonden leds av en oarvoderad styrelse med kompetens inom bland annat ekonomi, juridik, ledningsfrågor och utvecklingsarbete.

Efter fem år som styrelseordförande lämnar nu Lennart Wiklund över till Thomas Rebermark vid årsskiftet.

– Det har varit ett privilegium att få leda styrelsens arbete i Barnfonden. Det är ett ideellt arbete men belöningen är ändå rik. Inget kan ge mer än att tillsammans med duktiga, hängivna styrelsekamrater och medarbetare få vara med och bidra till att ge utsatta barn en trygg framtid. Jag är väldigt glad att just Thomas nu tar över som ordförande, hans engagemang är djupt och hans kompetens är bred – precis vad Barnfonden behöver, säger Lennart Wiklund.