#250miljonersfrågan

Regeringen avser att slopa skattereduktion för gåvor. Detta aviserades i februari i en promemoria från finansdepartementet där man bjöd in till remissförfarande. Remisstiden gick ut den 13 april och nu mobiliserar FRII för att förhindra att förslaget blir verklighet. Kampen sker under parollen #250miljonersfrågan.

Skattereduktionen för gåvor, även kallad avdragsrätt, infördes 2012. Det har gått att se en ökad insamling sedan skattereduktionen infördes, och framförallt går det att se att den genomsnittliga summan för månadsgivande via autogiro ökat rejält. När regeringen nu annonserar sin avsikt att ta bort skattereduktionen beräknar FRII att insamlingsorganisationer i Sverige kommer drabbas av en minskad insamling motsvarande 250 miljoner kronor per år.
– I vår kampanj fokuserar vi inte på pengarna sektorn går miste om, utan vad ideella organisationer skulle kunna åstadkomma med 250 miljoner, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare för FRII.

Kampanjen startar den 15 april och kommer drivas på bred front under våren, sommaren och hösten. Välkommen in på www.250miljonersfragan.se. Där kan din namnteckning bli värd 250 miljoner kronor.

Text: Sonja Dandenell