Almedalen 2017 – vad syns från civilsamhället?

Sommaren närmar sig med stormsteg, och det gör också årets Almedalsvecka. Sveriges största politiska mötesplats samlar de flesta som vill diskutera och debattera olika samhällsfrågor. Självklart finns FRIIs medlemmar representerade.

Bland FRIIs medlemmar finns organisationer som arbetar med allt från forskningsfinansiering till djurrätt, katastrofhjälp och natur och friluftsliv. De är därmed en del av civilsamhället. Gemensamt för dem alla är att de till större eller mindre del finansierar sin verksamhet med insamling från allmänheten och företag, och därmed är till större eller mindre del oberoende finansierade.

Flera av dem kommer självklart till årets Almedalsvecka för att lyfta just sina frågor, och Patos har samlat ihop en del av dem till en inofficiell Almedalsguide. Du hittar guiden på frii.se.

Text: Sonja Dandenell