"Vi ville nå ut brett"

”Det var ett plågsamt och mycket långsamt farväl av min älskade mamma.” Orden kommer från sångaren och skådespelaren Anders Ekborg som förlorade sin mamma i Alzheimers sjukdom. I Alzheimerfondens senaste kampanj får kända personer, och ungdomar, som förlorat anhöriga i alzheimer berätta om sina upplevelser.

Christina Nemell, kommunikationsansvarig på Alzheimerfonden
Christina Nemell

– Att vi skulle använda oss av personliga och tankeväckande citat från anhöriga föll sig som ett naturligt och självklart val, berättar Christina Nemell, kommunikationsansvarig på Alzheimerfonden. Att bara hänga på ett budskap på en känd person ger inte samma trovärdighet som när det är självupplevt. Det är de närmast anhöriga som bäst kan förmedla hur gruvligt hemsk denna dödliga sjukdom är, fortsätter Christina.

Kampanjens främsta syfte är att stärka Alzheimerfondens varumärke, att tala om att den finns och att den stöttar livsviktig forskning. Alzheimerfonden är den av alla insamlingsorganisationer som ger i särklass störst bidrag till demensforskning idag. Organisationen vill sprida en medvetenhet om att det finns sjukdomar som behöver samma stora stöd som exempelvis cancerforskningen fått genom åren, så att vi kan uppnå samma goda resultat för demens som för cancer.

Organisationen ser en stor pedagogisk utmaning i att förklara att demenssjukdomar är vår enda folksjukdom som faktiskt är helt obotlig och till 100 procent dödlig. De flesta som drabbas dör inom 10 år, oavsett om man är 50 eller 80 år. Vårt samhälle kommer att få enorma problem om vi inte snarast hittar ett botemedel. Fram till år 2050 förväntas antalet drabbade i Sverige ha fördubblats. Demenssjukdomarna kostar samhället 63 miljarder kronor årligen. Hur vi ska klara det i framtiden kan ingen svara på. Det är allvaret i detta som Alzheimerfonden vill försöka nå ut med till gemene man.

Alzheimerfonden vill genom kampanjen hamna ”top of mind” hos givare som vill stödja forskningen kring alzheimer och andra demenssjukdomar. Kampanjen uppmanar bland annat till att bli månadsgivare. Ingångsumman för månadsgivarna är förhållandevis låg, 50 kronor, i syfte att få in så många som möjligt för att i nästa steg försöka förmå dem öka sitt engagemang. Den rörliga filmen på digitalskyltarna uppmanade till engångsgåva via sms. Hur väl en sådan uppmaning på bara 10 sekunder fungerar återstår att utvärdera.

Kampanjen, som har bekostats via stöd från Svenska Postkodlotteriets Innovationsprojekt, består av tidningsannonser, bioreklam och budskap via 250 digitalskyltar i köpcentrum och Stockholms tunnelbana. Fram till och med vecka 47 fortsatte kampanjen med brickskyltar på X2000-tågen mot Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Oslo. Kanalerna valdes eftersom Alzheimerfonden med kampanjen ville nå ut på ett brett plan, även till yngre målgrupper.
– Eftersom vi aldrig genomfört en kampanj av liknande slag måste vi testa oss fram, se vad som fungerar och lära oss av det, säger Christina Nemell. –Reaktionerna har hittills varit mycket positiva. Frontfigurernas personliga uttalanden verkar ha nått rakt in i hjärtat på många. För vem reagerar inte på Hugo, 7 år, som vill att hans alzheimersjuka pappa, 43 år, ska bli frisk?

Text: Karin Hallengren