Årets företagssamarbete – en win-win-win situation

Anna Fredholm, Marknadschef på Hjärt–Lungfonden

”En win-win situation räcker inte för att beskriva Årets företagssamarbete. För här är det win-win-win, där den som får den största vinsten faktiskt kan vara precis vem som helst. Lägg till en rejäl långsiktighet i samarbetet och en tydlig koppling till alla parters kärnverksamhet och vi börjar närma oss årets vinnare i kategorin Årets företagssamarbete. För en bokstavligt livräddande kampanj som sätter i gång både snack och hjärtan.”

Så löd juryns motivering till priset för Årets företagssamarbete som delades ut under konferensen Insamlingsforum den 5 maj.

Kampanjen och projektet Hjärtsäkra Sverige startade i januari 2013 i syfte att rädda liv genom att öka antalet överlevande som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Kampanjen syftar till att:

  • Hjärtsäkra arbetsplatser och miljön runt omkring dem genom att installera hjärtstartare.
  • Få fler som kan hjärt- och lungräddning.
  • Få fler som vågar agera vid plötsligt hjärtstopp.
  • Ge företagen och organisationerna ett konkret sätt att agera och därmed bidra till en samhällsinsats.

För att framgångsrikt kunna driva kampanjen var Hjärt-Lungfonden i behov av extern finansiering, och inledde därför ett treårigt samarbete med försäkringsbolagen AFA Försäkring och Bliwa Livförsäkring som huvudfinansiärer. Till samarbetet knöts också två av de världsledande leverantörerna av hjärtstartare, Laerdal och Medidyne. De fick i sin tur välja ut sina 20 främsta återförsäljare och utbildare i hjärt-lungräddning. Tillsammans har man kunnat sprida Hjärtsäkra Sveriges budskap och skapat över 400 hjärtsäkra zoner runt om i landet. Man har dessutom utbildat runt 60 000 personer i hjärt-lungräddning, förmedlat över 3 500 hjärtstartare, över 10 000 registrerade i nationella hjärtstartarregistret och inte minst, ökat andelen räddade liv efter hjärtstopp med 9 procent.

Vad har varit era svåraste utmaningar i det här samarbetet och hur har ni löst det?

– Det som varit svårast har nog varit komplexiteten med så många olika parter i samarbetet. Det som ändå har gjort det enklare är att vi har gjort samma upplägg för våra finansiärer, förutsättningarna har varit desamma, och avtalen mer eller mindre identiska. Vi har också anlitat professionella jurister, som hjälpt oss med avtalen Pro Bono. Jag tror det är oerhört viktigt att ta in professionell hjälp vid så stora samarbeten, vi är bra på hjärtfrågor men är inte experter på juridiska frågor, säger Anna Fredholm, Marknadschef på Hjärt–Lungfonden.

Kampanjen i sig innebar ett visst avsteg från Hjärt-Lungfondens strategiska affärsplan, genom att de har arbetat mot helt nya målgrupper. Därför var det också viktigt att fundera över hur de exponerade sitt varumärke. De tog fram ett projektmanér, där man fortfarande känner igen Hjärt-Lungfonden men med annan framtoning, som också passade deras samarbetspartners. Anna berättar att man har nått en betydligt yngre målgrupp, och man har också fått mycket uppmärksamhet från företag som inte sett Hjärt-Lungfonden tidigare.

Vad har ni lärt er av det här samarbetet?

– Vi har lärt oss otroligt mycket om nya kanaler och hur vi kan kommunicera i sociala medier. Vi har bland annat arbetat med annonsering på LinkedIn, vilket vi inte testat tidigare. Där når vi företagen. Vi har lärt oss hur viktiga företagens anställda är som påtryckare i att skaffa hjärtstartare på arbetsplatserna. Kampanjen har också varit fantastiskt framgångsrik mot att bygga vårt varumärke mot företag, och vi får förfrågningar nu från stora företag som Volvo Trucks och Ikea. Så vi har verkligen stärkt vårt varumärke i helt nya målgrupper, säger Anna Fredholm.

Hur ska ni nu gå vidare?

– Nu har de tre åren gått som vi har avtalat om, men vi hoppas förstås kunna arbeta vidare med att hjärtsäkra Sverige och se om vi hittar intresserade samarbetspartners, avslutar Anna Fredholm.

Läs mer på Hjärtsäkra Sverige 

 

Text: Annika Prine