Bilder avgörande i arbetet för djurens bästa

Två mycket olika organisationer som arbetar för djurens bästa. Nordens Ark som djurpark med ett uppdrag att bevara hotade arter. World Animal Protection för att ge djur som påverkas av människan ett så gott och värdigt liv som möjligt. För dem båda är bilder helt avgörande i arbetet med att påverka, skapa opinion och samla in pengar.

Elefant i utsatt situation, World Animal Protection
Foto: WAP

– Vi har både nationella riktlinjer och en global policy för användandet av bilder, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection i Sverige. Vi visar ofta bilder på djur i utsatta situationer, men vi är noga med att människor som ser bilderna ska känna att de kan agera och göra något för att hjälpa.

-Vi har många gånger valt bort de värsta bilderna, eftersom vi vill att människor ska vara kvar i reaktionsfasen, fortsätter Roger Pettersson.

Om människor blir så illa berörda att de bara känner vanmakt och ilska, då har vi inte nått vårt mål.

Vi vill att människor ska agera, skriva under protestlistor eller skänka pengar till stöd för vårt arbete med att skydda djur världen över, och då måste det finnas en hanterbarhet kopplad till bilderna i våra kampanjer.

Bevara hotade djurarter

Kommunikation via bilder är oerhört viktig också för Nordens Ark.
– En bild säger verkligen mer är tusen ord, säger Therese Patriksson, marknadschef på Nordens Ark. Och eftersom vi är helt beroende av gåvor och donationer till vårt arbete, så spelar film och bilder en helt avgörande roll i vår kommunikation med besökare, faddrar och donatorer.

Nordens Ark är en zoologisk bevarandepark strax utanför Lysekil i Bohuslän. Man startade 1989 och har i uppdrag att bevara hotade djurarter. Här finns allt från exotiska djur från våra egna breddgrader som snöleopard, amurtiger och mindre panda, till lantraser som fjällko, Mellerudskanin och Linderödssvin. Gemensamt för alla 80 olika arter och raser är att de är mer eller mindre utrotningshotade i Sverige eller världen.

Therese Patriksson, marknadschef på Nordens Ark
Therese Patriksson. Foto: Malin Ekelund

-Vi måste ständigt kommunicera vad som händer här i parken, säger Therese Patriksson. Våra djurskötare fotar och filmar ofta när det händer något i hägnen och förmedlar det vidare till djurfaddrar och donatorer, som vill vara ständigt uppdaterade kring vad deras stöd till parken gör för skillnad.

-Visst är det lättare att visa upp gulliga snöleoparder eller häftiga tigrar än utrotningshotade paddor och insekter, säger Therese Patriksson.

Men, det är vårt ansvar och vår utmaning att kommunicera också mindre ”coola” eller söta djur för att få stöd och sprida kunskap.

Och faktum är att Nordens Arks fick sitt senaste största mediegenomslag med just en insekt; den utrotningshotade större ekbocken.

Globalt arbete

Nordens Ark och World Animal Protection arbetar båda för en bättre tillvaro för djur. World Animal Protection är en global ideell djurskyddsorganisation som har funnits i 35 år, i Sverige startade man 2009. Deras kampanjer har som mål att leda till ”Meaningful action” för djur som på olika sätt påverkas av människa inom livsmedelsindustri, turism eller andra former av djurhållning. De arbetar också med att hjälpa djur som drabbats av naturkatastrofer som bränder, torka, översvämningar eller jordbävningar. Nordens Ark å sin sida ingår i ett världsomspännande nätverk av djurparker som har som uppdrag att hålla en frisk och bred genetisk population av djurarter som är såpass hotade att man inte ens kan plantera ut djuren i det vilda.

Vill påverka

Båda organisationerna vill påverka, skapa opinion och utbilda, och båda har märkt av ett ökat intresse för djur. Antalet medlemmar, besökare och gåvor växer och fler vill veta mer och engagera sig för djurens framtid. Och det är just förändringen och möjligheterna till förbättring som båda organisationerna vill förmedla med sina bilder.

-Det finns inget egenvärde i att visa upp hemska bilder på djur, säger Roger Pettersson på World Animal Protection. Bilderna skall leda till handling och vi är noga med att visa upp också de positiva resultat som våra insatser ger. Våra medarbetare filmar från reservat där man kan se vilka nya djur som räddats till en bättre tillvaro, de filmar också från katastrofområden där man kan följa deras arbete för drabbade djur i det vilda. Bilder är otroligt viktiga!

Text: Malin Ekelund