Bromsklossar och utvecklingshinder – hur hanteras problemen?

Att konflikter uppstår på svenska organisationer är ingen ovanlighet. Inte sällan inträffar de i samband med att verksamheten behöver förnyas, utvecklas eller anpassas till teknikskiften. Patos har tagit fram två fiktiva exempel. Påminner de om något du eller din organisation har gått igenom?

Exempel 1:
Den ”klåfingriga” styrelsen

En ideell brukarorganisation har ett litet kansli och en lekmannastyrelse som i hög utsträckning består av anhöriga till de organisationen verkar för. En viktig prioritet för styrelsen är att ordna sommarläger och annat för familjer som är engagerade i verksamheten. Kansliet ser däremot ett behov av att arbeta strategiskt, inte minst för att nå ut till media och beslutsfattare och man uppfattar att styrelsen lägger sig i verksamheten på detaljnivå. Dessutom handlar det om pengar: organisationen har inte obegränsade resurser. Till slut blir konflikten akut: stora delar av personalen hotar med att sjukskriva sig och/eller säga upp sig om inte styrelsen släpper en del av detaljkontrollen. Många styrelsemedlemmar känner sig å sin sida kränkta: det är ju deras organisation och nu känner de sig ”utkastade”.

Exempel 2:
Kanslichefen stoppar nytänkande

Den medelstora organisationen har haft en kanslichef som varit med under många år och som har tydliga och bestämda uppfattningar om hur verksamheten ska drivas. Nu har styrelsen förnyats och en ny generalsekreterare rekryterats som en del av detta. Det dröjer inte länge förrän konflikten uppstår. Kanslichefen känner sig hotad och är uttalat negativ till alla de förändringsförslag som den nya generalsekreteraren försöker introducera. Samtidigt uppstår en splittring i styrelsen där en del av de nya ledamöterna ställer sig bakom förändringsarbetet, medan andra tycker att man går för hårt fram och att kanslichefen inte behandlas rätt. Samma splittring uppstår bland personalen, med en uttalad dålig stämning som följd. Konflikten eskalerar, personal sjukskriver sig och organisationens nya generalsekreterare hotar med att säga upp sig om hen inte har styrelsen och personalens fulla förtroende.

Text: David Isaksson