Certifierad fundraiser – behövs det?

Certifierad fundraiser

Till hösten startar en ny omgång av utbildningen till Certifierad fundraiser. Det blir den 5:e omgången sedan starten, och hittills har drygt 50 insamlare certifierats. Certifieringen är utfärdad av EFA, European Fundraising Association. Utbildningen genomförs på Berghs School of Communication på uppdrag av FRII.

Är insamlare verkligen ett eget yrke?

– Ja, absolut. Och dessutom ett yrke att vara stolt över. Det handlar mycket om att vara duktig på marknadsföring och kommunikation, men det räcker inte. Man måste förstå drivkrafterna bakom givande och man måste också förstå strukturerna i ideella organisationer. Även om givarna är insamlarens främsta målgrupp är den interna förankringen a och o för att bli framgångsrik. Som insamlare blir du som en ambassadör för givarna internt i organisationen. Det är ditt jobb att erbjuda givarna en möjlighet att bidra till förändring. Som insamlare måste man också ha ett helhetsperspektiv och förstå vilka faktorer som påverkar en organisations förmåga till insamling. Alla kan samla in pengar, men för att göra det framgångsrikt och med ett högt förtroende krävs kompetens, säger FRIIs generalsekreterare Maria Ros Jernberg.

Så tycker en deltagare

Anna Hemlin, insamlingschef på Hjärnfonden, gick utbildningen 2011/2012 då hon var chef för medlemskap och privat insamling på Naturskyddsföreningen.

Varför tycker du att man ska gå utbildningen, och vad har den inneburit för dig?

”Den här utbildningen har gett mig mycket! Jag kan enklare argumentera för mer resurser, bättre förklara varför viss insamling och medlemsrekrytering inte är långsiktigt intressant och på det sättet få ledningen att förstå och besluta om en stark och bra långsiktig plan. Jag uppskattar också den breda kunskapsbas kring insamling jag nu står på och känner mig tryggare i besluten.

Du som är intresserad av insamlingsbranschen bör absolut gå den här utbildningen. Du kommer att lära dig massor du inte visste, du kommer att lära dig förstå de olika kommunikations- och insamlingsflödena och du kommer att lära dig hur du ska förmedla din kunskap.”

Nästa kurs startar den 8 september. Sista anmälningsdag den 29 augusti. För mer information och anmälan, gå in på berghs.se.

Text: Annika Prine