CSR-centret i Kina – en aktör för barns rättigheter

Rädda Barnens CSR-center i Kina

Varje dag vaknar 62 miljoner barn i Kina upp på landsbygden, medan mamma och pappa flyttat till storstäderna för att arbeta i fabriker.
– Det får en påverkan på barnens uppväxt och skolgång och föräldrarna mår ständigt dåligt för att de inte finns på plats och kan vara bra föräldrar, säger Mattias Forsberg, rådgivare för CSR-frågor på Rädda Barnen.

Rädda Barnens CSR-center i Kina har funnits sedan 2009 och etablerades av svenska Rädda Barnen. Centret sattes upp för att kunna erbjuda konsulttjänster som ska hjälpa företag att tillämpa barns rättigheter i sitt hållbarhetsarbete. Genom noggrann research har centret kunnat kartlägga olika utmaningar i Kina när det kommer till unga arbetare, studentarbetare och arbetande föräldrar. Centret erbjuder bland annat rådgivning kring barnrelaterade hållbarhetsfrågor, utformar strategier för att upptäcka och hantera barnarbete och ger utbildningar och åtgärdsförslag till personal och ledning.
– Egentligen är det två huvudsakliga tjänster som centret erbjuder. Dels gör man studier och undersökningar som rör CSR-frågor kopplade till barn och ungdomar. Då går oftast stora företag in med ett större belopp för att man ska kunna genomföra detta. Det andra är mer individuella uppdrag där centret tillsammans med ett företag lägger upp ett program med till exempel träningsinsatser och utveckling i en fabrik, där man sedan mäter resultatet, säger Mattias Forsberg.

Centret jobbar i dag dels med kinesiska företag, men också med globala multinationella företag som Samsung, HP, Disney, Ica och Stora Enso.
– Centret i Kina är i grunden en social enterprise som stödjer och direkt hjälper enskilda företag i deras leverantörskedjor i Kina.

Varför valde Rädda Barnen att starta upp just i Kina?

– I Kina fanns grundförutsättningarna, intresset och behovet. Ett skäl var att det precis skapats ett samarbete mellan den svenska och kinesiska regeringen kring CSR-frågor. Ett annat skäl var att en mängd företag har sin produktion i Kina. Dessutom hade vi redan företag i vårt nätverk som ville vara med och lyfta CSR-frågor i Kina. Tack vare samarbetsavtalet som slutits fick vi också mycket stöd från UD och svenska ambassaden i början.

Centret tittar på ett antal områden utifrån barnperspektivet och vad företagen har för direkt och indirekt påverkan på barns rättigheter.
– Här ingår självklart att förebygga och hantera barnarbetsfrågan. Till exempel riskerar så kallade student workers särskilt att utnyttjas när de är iväg och arbetar. Rent konkret gör vi undersökningar bland fabrikerna och kontrollerar så att barnrättsperspektivet följs. Vi ger utbildningar för både arbetare och ledning och hjälper företagen att sätta upp tydliga processer med alla berörda för att hantera det som kan inträffa.

Utbildning?

– Ja, man tränar till exempel unga arbetare i deras rättigheter. Unga får inte göra allt. De får inte jobba natt och de ska inte använda farliga maskiner och så vidare. Vi tränar dem även i kommunikation, konflikthantering och i karriärmöjligheter och ger fabriksledningar verktyg för att förbättra arbetsmiljön och relationen mellan unga arbetare och deras chefer.

Hur får företag vetskap om att CSR-centret finns?

– Våra företagsrelationer som vi haft sedan tidigare som vi engagerade för att kunna sätta upp centret blev de första användarna. Men sedan har vi haft seminarier och workshops runt om i Kina. Det har skrivits artiklar och vi har haft events och sen pratar ju företag också med varandra. I början fick vi aktivt ”gå på” företag men nu hittar företag centret själva i allt större utsträckning. Även kinesiska företag har börjat engagera sig. Så det sprider sig.

I början fick CSR-centret stöd från UD och Sida men nu bär kärnverksamheten sig själv.
– Vårt jobb är att påverka sättet som företag bedriver sina affärer på. Det viktigaste är att ett företag följer de barnrättsprinciper som bland annat Unicef och Rädda Barnen varit med och tagit fram. När företag ser svart på vitt att det bland deras arbetare finns föräldrar som träffar sina barn en gång om året, då vill man göra något. Om vi kan få till exempel ledningen på ett företag att förstå arbetarnas situation, finns det en massa praktiska saker man kan göra för att förändra den enskilde personens tillvaro.

Jobbar Rädda Barnen med liknade center på andra ställen?

– Här i Europa jobbar vi på liknande sätt och det finns långtgående planer på att starta upp även på andra håll. Flera av de företag som använder sig av centret i Kina har frågat efter liknande möjligheter i bland annat Latinamerika och Afrika.

Det här är ett nytt sätt för företag att engagera sig och ett växande intresse, menar Mattias Forsberg.
– Det har visat sig att det ger ett konkret mervärde för företag som tar hållbarhet på allvar och har en stor del av sin produktion i Kina. Vi gör det här för att det är bra för barn. Vi gör det inte för att hjälpa företag tjäna mer pengar, men ibland går det hand i hand. Ett företag kan få både en bättre affärsutveckling och vara en aktör för barns rättigheter.

Text: Sofia Carlberg