Därför är rörligt framtidens medieval

I framtiden kommer fler kommunikationschefer välja rörlig media i sina kampanjer. Det visar en ny undersökning som byrån Populate presenterar.
– Det är ett bättre verktyg för att sprida sitt budskap, säger Ehsan Nasari, vd på Populate.

Ehsan Nasiri är vd på byrån Populate
Ehsan Nasiri är vd på byrån Populate.

”Filmbarometern” mäter kommunikationschefers inställning till filmmediet. Undersökningen genomförs av Novus på uppdrag av byrån Populate för andra året i rad, och visar ett ökat intresse för rörlig media.

Resultatet visar att bland de chefer som inte använder film i dag tror 6 av 10 att de kommer att göra det inom tre år.  62 % uppger att det är mycket troligt eller ganska troligt, vilket är en ökning jämfört med 2013 då siffran låg på 52 %.
– Majoriteten av de som använder film tycker att det är ett bättre verktyg än andra för att sprida budskap, och där har det skett en ökning. Man tror också på en ökad investering, säger Ehsan Nasari, vd på Populate, till tidningen Resumé.

Text: Marie Blomgren

Läs mer om resultatet på Resume.se.