Idén, den virala succén och massor av pengar

Unicefs svettmaskin på Gothia Cup Unicefs svettmaskin på Gothia Cup 2013 gjorde stor succé.

Vi är många som drömmer om att komma på nästa Ice Bucket Challenge. Den där fantastiskt innovativa idén som inte bara blir en viral succé utan som även samlar in massor av pengar till våra organisationer. Men hur gör man? Var uppstår de innovativa idéerna? Och går det att tänka innovativt kring mer traditionella givarkanaler?

För att fundera vidare kring innovation pratade vi med Ulrika Runge, ansvarig för nya kanaler på Rädda Barnen och Per Westberg, vice generalsekreterare och tf kommunikationschef på Unicef. Två organisationer som har tagit fram innovativa kampanjer under de senaste åren har självklart tankar om innovation!

Hur blir man innovativ?

Organisationskulturen en förutsättning för att vi ska komma på innovativa idéer. Per Westberg tror inte på en separat tjänst för innovation utan i rätt klimat kan idéerna komma ändå, från vem som helst. Ulrika Runge menar att det absolut viktigaste är att tid avsätts för innovation.

– Innovativa idéer föds i ett klimat som är tillåtande och där det finns en vilja att utvecklas. Det måste finnas plats för olika personlighetstyper och man måste våga misslyckas, säger Per Westberg.
– Dels behöver man tid för att bli inspirerad, dels behöver man tid för reflektion. Många upplever innovation som svårt, ofta för att man varken har tid för inspiration eller reflektion. De bra grejerna kommer sällan på brainstorming möten under tidspress, tipsar Ulrika.

Var hämtar vi inspiration?

Enligt Per hämtas inspiration från många olika håll och man måste vara intresserad av och följa utveckling i samhället i stort. Varför inte spana på till exempel kommersiell verksamhet eller kultur? Ulrika i sin tur menar att man måste våga tänka utanför sina egna begränsningar och tipsar om att gå på olika seminarier för att hämta inspiration.

– När vår innovativa idé väl är kläckt har vi kommit till steget reflektion och implementering. Vi måste hitta sätt att förvalta idén så att den blir verklighet. Man kan på olika sätt komma fram till en idé men om den sedan inte utvärderas och eventuellt implementeras är det bortkastad tid, menar Per.

Kan man låna någon annans innovativa idé?

Tjänster går enligt Ulrika ofta att kopiera, till exempel var face2face en extremt innovativ idé när Greenpeace en gång lanserade den. Däremot tror Ulrika inte att det på samma sätt går att kopiera en viral kampanj, som till exempel Ice Bucket Challenge, om man inte låter väldigt mycket tid passera först. Per håller med, och menar att få idéer idag är helt unika utan det mesta är varianter och kombinationer av sådant som redan gjorts. Det betyder att det oftast inte går att låna en idé rakt av, men om man byter kontext kan det mycket väl fungera.

Kan man tänka innovativt kring traditionella givarformer?

Många insamlare känner nog igen sig i att man vill hitta nya innovativa idéer men i brist på sådana rullar det på med de gamla beprövade givarformerna. Per tror att det går att tänka nytt även kring det traditionella men att det då kanske handlar mer om kontinuerlig utveckling än radikala innovationer. Till exempel att kombinera nya och gamla metoder. Ulrika tror att vi kommer att se mer utveckling framöver eftersom ny teknik ger nya möjligheter.

– Sverige är väldigt långt framme vad gäller teknik så det handlar om att omsätta de tekniska möjligheterna till innovativa insamlingslösningar, till exempel exploderar det mobila just nu, mycket tack vare smartphones, säger Ulrika.

En förklaring till att det upplevs svårt att sluta använda de traditionella givarformerna är helt enkelt att de fortfarande fungerar. Det är svårt att göra sig av med något som genererar intäkter, vi har också ett ansvar mot våra givare att inte riskera deras pengar. Ulrika menar att man måste acceptera att all utveckling kostar och att det kan vara svårt att få tillbaka pengarna i början. Per ger tipset att ha en strategi för hur stor del av organisationens investeringar som skall gå till nya, oprövade metoder. Vidare behöver förändring ske i takt med givarnas faktiska beteende, för att det ska bli lyckosamt insamlingsmässigt.

– Det gäller att varken ligga före eller efter utan att hitta en balans, avslutar Per.


 

Så… hur lyckas man med innovation? Vi sammanfattar allt i fem enkla punkter!

  1. Organisationskulturen – tillåtande, vilja att utvecklas, olika personligheter, tillåtet att misslyckas
  2. Ta dig tid – både för inspiration, reflektion och implementering
  3. Sök dig till många sammanhang där du kan inspireras, gärna utanför den egna branschen
  4. Var inte rädd för att utveckla de traditionella givarformerna – men avsätt tid, pengar och håll koll på givarnas reaktioner
  5. Våga testa!

 

Text: Karin Hallengren

 

Två erkänt innovativa kampanjer är:

Rädda Barnens Tänd en stjärna kampanj från 2011 >>

Unicefs Sweat for water från 2013.>>

Lästips från Per Westberg,
Walter Isacsson, ”The Innovators”.

Walter Isacsson, ”The Innovators”.