Filippinerna – efter katastrofen

Filippinerna efter tyfonen Haiyan

Mer än fyra månader har gått sedan tyfonen Haiyan drabbade Filippinerna. Flera av FRIIs medlemsorganisationer startade snabbt katastrofinsamlingar för att hjälpa de drabbade. Idag syns resultat, men förödelsen är fortfarande stor.

Runt 14 miljoner människor drabbades av tyfonen Haiyan. Mer än en miljon hus förstördes och 1,1 miljoner människor tvingades fly från sina hem. Den första hjälpen som nådde området bidrog med livsmedel, sjukvård, filtar och andra förnödenheter. Läkare utan gränser var tidigt på plats med personal från Sverige, medicinsk utrustning, byggmaterial och mycket annat.
– Genom att vi framför allt samlar in icke-öronmärkta medel kan vi snabbt finansiera insatser efter katastrofer som exempelvis Haiyan. Den största delen av vårt arbete är akut sjukvård men vi har också delat ut tält, rent vatten och andra förnödenheter till de drabbade. Nu har det lokala sjukvårdssystemet börjat byggas upp igen, men behoven är fortfarande stora bland befolkningen och våra läkarteam finns fortfarande på plats, säger Åsa Nyquist Brandt på Läkare utan gränser.

Flera får stöd

Minst 30 000 fiskebåtar skadades eller förstördes av tyfonen, liksom skördar för hundratusentals bönder. We effect bidrar med återuppbyggnad och att plantera ris, jordnötter, majs och papaya.
– Vi fick snabbt hjälp att återplantera ris på våra fält. Mina nya plantor har precis börjat komma upp ur marken och jag räknar med att kunna skörda redan i mars, säger Carmelo Carmona, en av de bönder som We effect stödjer.

Flera av de organisationer som är verksamma i området har tydligt fokus på barnen. En av dem är SOS Barnbyar som driver åtta barnbyar, fyra förskolor, en yrkesskola, ett utbildningscenter och elva familjestärkande program i Filippinerna. SOS Barnbyars katastrofinsamling i Sverige har hittills nått drygt 17 miljoner kronor.
– Vårt fokus ligger på att hjälpa de värst drabbade familjerna och återuppbygga barnbyn i Tacloban. Vi har upprättat barnvänliga platser där barnen får mat, läkarhjälp, psykologisk hjälp med mera. Föräldrar kan lämna sina barn dagtid för att koncentrera sig på att bygga upp någon form av vardag och liv i förödelsen, berättar Jessica W Sandberg på SOS Barnbyar.

Många donerar

Hittills har organisationen tagit emot över 2 000 barn och hjälpt över 300 familjer, samt bistått i byggandet av 650 bostäder och två skolor. Många givare har engagerat sig för tyfonens offer, både i Sverige och i andra länder. Hur mycket pengar som samlats in hittills är svårt att överblicka. Men organisationen Emergency Appeals Alliance (EAA), som finns i åtta länder och där Radiohjälpen ingår, rapporterar att mer än 2 miljarder kronor har samlats in och att 730 miljoner kronor har tilldelats till projekt i Filippinerna. Ett stöd som ser ut att behövas en lång tid framöver.

 

Text Peter Rehnfeldt