En karriär inom fundraising?

Att göra något meningsfullt, att göra gott är väldigt hett och trendigt i dag. Det gör också att konkurrensen om jobben inom ideell sektor och fundraising ökar. Vi har pratat med personer på olika positioner om möjligheten, eller kanske svårigheten, att komma in i branschen samt hur trenderna kring rekrytering och karriär ser ut just nu.

Anna Jeppsson Blomberg, som är rekryteringskonsult och grundare av KIMM
Anna Jeppsson Blomberg

Anna Jeppsson Blomberg, som är rekryteringskonsult och grundare av KIMM (en del av Wise Professionals), upplever att tjänsterna inom insamlingsbranschen har en högre status i dag än tidigare. Konkurrensen har också hårdnat och tjänsterna blir lite snävare, man söker oftare specialister numera än generalister.

– Personer som söker sig till ideell verksamhet ökar, man vill i högre grad göra skillnad snarare än karriär, berättar Anna Jeppsson Blomberg.

Men att vara så nära en svår fråga, kan också vara svårt – speciellt för de som kommer nya in i denna typ av verksamhet.

– Det är något som rekryterarna behöver informera om. På samma sätt behöver vi också informera om att det inte alltid är möjligt att gå lika snabbt fram som i näringslivet, man behöver vara förberedd på att förankra mer internt, berättar Anna.

Allt fler organisationer efterfrågar i dag rekryteringshjälp. Kravprofilen sätts ihop tillsammans av rekryteraren och organisationen. Man behöver särskilja sig mer, synas mer och anpassa sig till ett digitalt förhållningssätt i större utsträckning, på samma sätt som företag i näringslivet.

Mikael Färjsjö, insamling- och marknadschef på Cancerfonden
Mikael Färjsjö

Mikael Färjsjö har efter många år inom media och telekom fått  möjligheten att lära känna en ny bransch där engagemanget och intresset för de stora frågorna fanns. Sedan september i år är han ny Insamling- och marknadschef på Cancerfonden.

– Det var en helt ny typ av utmaning och en ny dimension som kändes extra spännande, menar Mikael. Och visst finns det skillnader i jämförelse med näringslivet. Synen på chefskapet är möjligen mer traditionell och kulturen är annorlunda – båda är för mig en intressant utmaning.

För att främja nytänkande inom en organisation – kommersiell som ideell – tror jag att det är bra med erfarenheter från olika branscher.

I dag är det också viktigt att stärka upp den digitala kompetensen för att möta det digitala landskapet, ett landskap som är i snabb förändring. Då är det bra att leta upp den bästa kompetensen utifrån.

Kompetens från NGOs i andra länder behöver inte nödvändigtvis innebära större möjligheter till jobb inom branschen. Det fick Mathias Bergendahl erfara när han bestämde sig för att flytta hem till Sverige igen efter att i mer än 10 år ha arbetat i olika befattningar från marknads- och kommunikationschef till generalsekreterare inom olika ideella organisationer i USA.

Mathias Bergendahl, Nordisk Informationschef TUI
Mathias Bergendahl

– Jag upplevde att ledarskap inom den ideella branschen var lite som ett hantverk. Man var inte lika bunden till ett speciellt ämnesområde, vilket gjorde att man lättare kunde flytta mellan organisationer och ämnesområden. När jag ville in i branschen här i Sverige var min upplevelse, om man generaliserar, att man sökte mer expertis inom det speciella området vilket jag inte hade, istället för ledarskapserfarenhet specifikt inom just ideell verksamhet, berättar Mathias. Numera hittar vi Mathias på TUI där han arbetar som Nordisk Informationschef.

– Ett fantastiskt arbete, säger Mathias.

Hur går det med din karriär?

Hur lätt är det för dig som redan är inne i branschen att göra en karriär inom den egna organisationen?

Vad tror du påverkar karriärmöjligheterna i insamlingsbranschen?

Vad är viktig kompetens när man arbetar i en insamlingsorganisation?

Hur mycket betyder nätverket?

Diskutera gärna detta vidare och återkoppla till oss på Patos via detta frågeformulär!

Text: Anne Bergsten