Risk bli alltför engagerad?

Syria: Rif Dimashq Governorate, 11 January 2016.

 

I rapporten ”anställd i civilsamhället” konstaterar fackförbundet Unionen att många drömmer om ett jobb inom civilsamhället där de får arbeta med frågor de brinner för. Rapporten lyfter samtidigt fram behovet av ökad kompetens hos arbetsgivare inom civilsamhället. Men vad innebär egentligen en professionalisering av ideell verksamhet?

De flesta personer som söker sig till ideella organisationer gör det för att de brinner för ändamålet ­– det är något de vill ändra på i samhället! Men hur påverkar det organisationens arbete? Kan man vara alltför engagerad i ändamålet? Är det någon skillnad på ledarskapet i ideell sektor jämfört med andra samhällssektorer? Och ­– vad menar man egentligen när man pratar om professionalisering av ideell verksamhet?

2016 tog Unionen fram rapporten ”anställd i civilsamhället” – där man konstaterar att många drömmer om ett jobb inom civilsamhället där de får arbeta med frågor de brinner för. Rapporten lyfter samtidigt fram behovet av att det behövs ökad kompetens som arbetsgivare inom civilsamhället, och pekar på flertalet utmaningar för både arbetsgivare och anställda. Bland annat nämns den lojalitet som många anställda känner för sin organisation, man känner starkt för ändamålet, vilket kan leda till att man värnar så mycket om organisationens goda rykte att man tiger i vissa frågor. Samtidigt leder lojaliteten till att man känner sig mer delaktig i organisationens idé och känner gemenskap med kollegor och frivilliga. Rapporten nämner också löner, att det inte alltid är acceptabelt att de anställda har bra löner och villkor när det finns andra som arbetar ideellt.

Unionen anser att civilsamhället måste bli bättre på att inse att bra löner och villkor till de anställda bidrar till en stabilitet och kontinuitet, något som många organisationer utan anställda bara kan drömma om.

Du hittar hela rapporten här>>

Engagemang skapar möjligheter

Truls Neubeck är verksamhetschef på Ideell Arena, ett partnerskap av ideella organisationer som syftar till att stärka sektorns ledarskap och kunskapsutveckling.

Truls Neubeck, Ideell Arena
Truls Neubeck, Ideell Arena

– Man kan inte prata om ledarskapet i all ideell verksamhet som en och samma sak, lika lite som man kan jämföra ledarskapet i privat eller statlig sektor. Skillnaderna inom ideell sektor är väldigt stora och det handlar både om vem som leder och om vilken typ av organisation man leder, menar Truls Neubeck.

Vi vet med säkerhet att det inom ideell sektor är en högre andel av medarbetare som aktivt valt att arbeta just här. Det i sin tur innebär att det är fler som ”brinner” för ändamålet, och som ledare skapar det både möjligheter och utmaningar.

– En av de största utmaningarna är den framtida konkurrensen om attraktiv arbetskraft. Vi behöver tänka mer kring hur vi säkerställer kompetensförsörjning. Organisationerna behöver arbeta mer med arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap. Samtidigt är det faktum att medarbetarna brinner för frågan en stor möjlighet för den ideella sektorn.

Frågan är därför – hur kan vi bygga vidare på det faktum att en högre andel av medarbetarna delar organisationens värderingar och ändamål?

En annan utmaning är hur man kombinerar det ideella engagemanget med systematik och metoder. Att tolka sina resultat, visa upp vad man faktiskt åstadkommer och genomföra ett eget kunskapsbyggande i verksamheten är ofta en stor utmaning, konstaterar Truls Neubeck:

– Ibland förs argument fram om att det inte skulle gå att kombinera systematiken med en idéburen verksamhet. Men i mitt avhandlingsarbete kunde vi visa att ett systematiskt kvalitetsarbete inte bara går att kombinera med lokalt ägande och drivkrafter, utan att det faktiskt är en faktor som främjar kvalitet i verksamheten. Ska du arbeta i en ideell organisation så kan det nog vara bra om du både är engagerad och professionell!

Yrkesliv och privatliv nära varandra

Elinor Westerberg sökte sig till Barncancerfonden, till en roll där hennes kompetens och erfarenhet kan bidra. Hon arbetade tidigare med marknadsanalys och rådgivning inom konsultbranschen. Efter ett år på Barncancerfonden säger hon så här om att arbeta inom idéburen verksamhet:

Elinor Westerberg, Barncancerfonden.
Elinor Westerberg, Barncancerfonden.

– Jag trivs mycket bra på Barncancerfonden, det ger absolut ett extra lager av tillfredsställelse att arbeta mot en så viktig vision som att utrota barncancer. I min tidigare konsultroll var jag övergripande kundansvarig och rådgivare till läkemedel- och medtech-branschen. Mitt mål då var att hjälpa mina kunder att fatta bättre beslut. Jag som kommer från konsultverksamhet, som är extremt projektstyrd och där varje kvart ska vara fakturerbar, tycker att det i ideell sektor finns mer utrymme för kreativt arbete och nya idéer, vilket ger en innovationskraft som är spännande.

Samtidigt är det speciellt att arbeta i en organisation där ändamålet berör så starkt: Barncancer drabbar urskillningslöst och ett barn och hela dess nätverk slås omkull varje dag av ett cancerbesked.

– Våra företagspartners består till syvende och sist av människor, människor som kan ha en personlig relation till barncancer och det innebär att yrkesliv och privatliv kommer nära varandra på ett sätt som inte förekommer på samma sätt i näringslivet, fortsätter Elinor Westerberg som tycker att den förståelse hon har för företags affärsutmaningar i hög utsträckning kan tillämpas i hennes nuvarande roll som huvudpartneransvarig på företagsinsamling:

– Den största skillnaden mellan att jobba i kommersiell eller ideell verksamhet är kanske ändå att det blir en unik sammanhållning i organisationen då ändamålet, vår vision ”att utrota barncancer”, är vad vi alla arbetar mot, oavsett yrkesroll, konstaterar Elinor Westerberg.

Vad är professionalisering?

Professionalisering handlar om att du är utbildad för det arbete du utför. Och att det är fler som söker sig till och vill arbeta i ideell verksamhet, med rätt utbildning, bidrar till professionalisering. Inom insamling finns det fortfarande mycket utveckling att göra och förutom marknadsföring och kommunikation behövs det ytterligare perspektivet fundraising.

FRII, arbetar för ytterligare kompetensutveckling och professionalisering av insamling bland annat genom den utbildning med EFA- certifiering som genomförs av Berghs SoC på uppdrag av FRII. Länk till utbildningen >>

Text: Annika Prine  

Vad tycker du? Kan man bli för engagerad i ändamålet? Finns det risk att man tappar sin professionalitet? 

Se vad andra tycker – svara på dessa två frågor: Länk till formulär