Engagera med innehåll

Johan Svensson, affärsutvecklingschef på Berghs School of Communication Johan Svensson

Rätt innehåll i kommunikationen kan få fler att ge. Det menar Johan Svensson, expert på content marketing på Berghs School of Communication i Stockholm.

– Content marketing som begrepp är ju ganska nytt, men troligtvis har många ideella organisationer arbetat med content marketing långt innan uttrycket myntades. Så säger Johan Svensson, affärsutvecklingschef på Berghs School of Communication i Stockholm.

Content markering betyder ”innehållsmarknadsföring” och syftar på att med en smart strategi och redaktionell ton skapa ett kommunikationsinnehåll som attraherar målgruppen, något som många organisationer kan ha nytta av.

– Jag tror att många organisationer har en utmaning i att gå från kampanjorienterad kommunikation till en mer kontinuerlig. Ett sätt kan vara att bli en del av de kommersiella företagens kommunikation. Ett annat sätt är att lära känna de ambassadörer man har i dag ännu mer och se hur de sprider ämnet och engagerar andra.

Hur kan man förenkla, göra det roligare och skapa fler incitament att ge?

Hur bra är ideella organisationer på content marketing?
– Jag tror att de flesta ideella organisationer är bättre än de tror på ”content”. Kanske lite svagare på ”marketing”.

Vad kan man göra för misstag?
– Driver man rätt ämne? Är ämnet relevant, tillräckligt tydligt och berör det? Kan vi sätta en hashtagg (#) framför och äga det?

Vilka lyckas med content marketing?
– De som har gjort hemläxan med sitt ”why”, det vill säga deras existensberättigande. Varför finns de och vad tillför de egentligen? De som vågar ge sig på en så stor frågeställning får det lättare att skapa en trovärdig ”story”, något en ideell organisation har i sitt dna. Det finns ofta ett väldigt tydligt ”why” att utgå ifrån och en trovärdig ”story” att berätta. Dessutom är den ofta emotionell, så att kommunikationen når fram.

Hur kan organisationer tänka på ett nytt sätt?
– De flesta behöver lära sig mer om hur man kan bli mer sökbar med hjälp av innehåll, hur karaktären på innehållet kan anpassas till olika sociala mediekanaler och hur man mäter och analyserar för att hela tiden förbättra effekten. De organisationer som i dag har koll på effekten av sin marknadsföring har redan insikt om vad det till exempel krävs för att få någon intresserad, bli en givare, bli en större eller återkommande givare och andra relevanta nyckeltal. Det är grunden för att kunna hitta rätt ambition med sin content marketing.

Hur kan organisationer inspireras av annat?
– Tänk på teknikutvecklingen, med virtual reality, där just möjligheten att uppleva virtuella miljöer bland annat har använts i syfte att visa upp fattigdom, sjukdom och flykt från krig. Man behöver också ta tillvara de kommersiella företagens ökade vilja att göra rätt och att vara med och bidra på riktigt, inte bara med en författad CSR-strategi som ska sminka upp en tråkig årsredovisning. Flera ideella organisationer skulle kunna bli den relevanta plattform en del företag behöver för att konkretisera sitt ”why”. Med rätt samarbetsformer kan det innebära en stor möjlighet för båda parter.

Hur kan man göra det spännande att prata om effekt och resultat?
– Många organisationer kan bli bättre. Med alla nya digitala kanaler och tillgång till data borde såväl intresse och engagemang som effekt och resultat kunna visualiseras och spridas på nya sätt och dessutom i realtid. Video som innehållsformat kan också användas mer, både för att driva och lära ut ämnet – men också för att visa upp effekt och resultat.

Namn: Johan Svensson
Ålder: 46 år
Bor: Lidingö
Yrke: Affärsutvecklingschef, Berghs School of Communication

Text: Caroline Engvall